Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego realizuje projekt systemowy pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, w ramach którego organizowane są bezpłatne seminaria regionalne z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego adresowane do przedstawicieli instytucji publicznych oraz przedsiębiorców (średnich i dużych).

W ramach cyklu zostanie zorganizowanych 16 dwudniowych spotkań w każdym województwie.

Najbliższe seminarium odbędzie się w Szczecinie w dniach 16-17 lutego 2012 r., kolejne w Opolu w dniach 5-6 marca 2012 r. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać poprzez formularz dostępny na stronie projektu.