Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wspólnie z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz oraz kancelarią Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy opracował na zlecenie Ministerstwa Gospodarki raport „Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013”.

Raport całościowo opisuje sytuację rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w minionym roku, wskazuje zmiany, jakie zaszły od momentu wprowadzenia ustaw regulujących współpracę partnerską do stanu, w jakim rynek ppp znajduje się obecnie oraz kierunki, w jakich te zmiany zachodzą. Raport dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.