Kędzierzyn-Koźle, Borów, Krzywiń, Bobolice – to lista laureatów II edycji Konkursu 3P na najlepsze projekty planowane do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Uroczysta Gala przyznania nagród odbędzie się 3 października w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konkurs 3P przeprowadzony został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Celem Konkursu 3P było wyłonienie przedsięwzięć planowanych do realizacji w formule ppp, które mogą stanowić modelowe przykłady współpracy sektora publicznego i prywatnego. Nagrodę główną w Konkursie 3P stanowi nieodpłatne, profesjonalne wsparcie doradcze: prawne, ekonomiczne i techniczne w procesie przygotowania, realizacji oraz zarządzania przedsięwzięciami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach II edycji Konkursu 3P przyznano 4 nagrody główne na realizację następujących przedsięwzięć:

•    „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim” – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Borów,
•    „Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo” – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Krzywiń,
•    „Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Bobolice,
•    „Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu” – przedsięwzięcie zgłoszone przez Gminę Kędzierzyn-Koźle.

Podczas Gali finałowej II edycji Konkursu 3P zostaną zaprezentowane założenia wszystkich nagrodzonych projektów, które są odpowiedzią na powszechne potrzeby samorządów lokalnych w zakresie infrastruktury ochrony środowiska, regeneracji tkanki miejskiej i opieki społecznej, szczególnie w zakresie opieki nad osobami starszymi. Spotkanie z reprezentantami nagrodzonych w tej edycji Konkursu 3P samorządów –np. gminy Borów i gminy Krzywiń, może być inspirujące dla przedstawicieli mniejszych gmin, które będą mogły zapoznać się m. in. z projektami rozbudowy i modernizacji systemów gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Gmina Kędzierzyn Koźle już po raz drugi uzyska wsparcie w zakresie konsekwentnie realizowanego procesu rewitalizacji starego miasta przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Tym razem formuła ppp zastosowana ma być w przypadku modernizacji i utrzymania targowiska miejskiego. Natomiast gmina Bobolice proponuje inwestorom wspólne rozwiązanie problemu braku infrastruktury i usług dla seniorów. Wobec aktualnych tendencji demograficznych zakres tego przedsięwzięcia staje się istotnym zagadnieniem całego systemu opieki społecznej, w tym podmiotów samorządowych.