26 marca w ambasadzie brytyjskiej odbędzie się seminarium na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz perspektyw rozwoju innowacyjnego finansowania w sektorze kolejowym.

Seminarium organizowane jest przez brytyjski UK Trade & Investment we współpracy z polskim Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Seminarium rozpocznie się powitaniem ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce, Robina Barnetta, przemówienie wprowadzające wygłosi podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Andrzej Massel. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela kierująca projektem Iwona Bogacz.

Konferencje poprowadzą wybitni eksperci m.in.: Robin Barnett, ambasador Wielkiej Brytanii, Andrzej Massel podsekretarz stanu, Wadim Kurpias -Partner, Cameron McKenna, Robert Kałuża, zastępca dyrektora, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium odbędą się dwie dyskusje panelowe dotyczące: Partnerstwo Publiczno-Prywatne: jak odblokować potencjał rynku oraz PPP w sektorze kolejowym – bariery i wyzwania w finansowaniu projektów kolejowych: czy innowacyjne finansowanie ma szanse powodzenia w Polsce?