Ambasada Kanady w Polsce we współpracy z Fundacją Centrum PPP zaprasza na konferencję "Kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego".

30 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, podczas konferencji zostaną zaprezentowane kanadyjskie doświadczenia w realizacji projektów PPP.

W przedsięwzięciu przewidziano udział przedstawicieli urzędów centralnych, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i instytucji finansowych.

Przedstawiciele organizacji i firm kanadyjskich podzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji projeków PPP w zakresie opieki zdrowotnej, transportu i szkolnictwa zarówno w Kanadzie, jaki na rynkach trzecich. Posłużą one również analizie pod kątem ich wykorzystania w Polsce.