Na stronie Platformy PPP ukazał się E-przewodnik, nowe narzędzie, które umożliwia darmowy dostęp do materiałów i publikacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Autorzy e-przewodnika zgromadzili w jednym miejscu tytuły, w celu ułatwienia osobom zainteresowanym problematyką ppp inicjowanie i wdrażanie projektów w tej formule.

E-przewodnik znajdujący się na stronie Platformy PPP to elektroniczna, pierwsza tego typu baza publikacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. E-przewodnik dostępny jest na stronie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Jego celem jest kompleksowe wskazanie analiz, raportów i opracowań dostępnych bezpłatnie w Internecie w języku polskim. Dzięki tematycznemu pogrupowaniu zagadnień zapewniony został wygodny dostęp do publikacji, których autorami są zarówno podmioty sektora publicznego jak i prywatnego. Wskazano w nim liczne hasła i publikacje związane z tematyką partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak np. dług publiczny czy projekty hybrydowe, a także poszczególne etapy życia projektu, do których dane hasła można przypisać.