W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum PPP.

Głównym celem spotkania była dyskusja ekspertów, samorządowców oraz przedstawicieli 11 firm, realizujących projekty w sektorze publiczno-prywatnym, o szansach, korzyściach oraz zagrożeniach wynikających ze stosowania tego modelu w Polsce.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett oraz Sławomir Hinc, zastępca prezydenta Poznania. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Brytyjsko-Polskie Forum PPP w Poznaniu było płaszczyzną porównawczą i źródłem wiedzy o cennych doświadczeniach z innych krajów. Michael Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej przedstawił zaledwie kilka spośród 118 projektów zrealizowanych dotąd w Wielkiej Brytanii, będącej liderem w tej dziedzinie.

Szpital w Derby to inwestycja warta 335 milionów funtów, która możliwa była wyłącznie dzięki wsparciu prywatnego inwestora - firmy Skanska. Autostrada M6 na północ od Birmingham, pozwalająca kierowcom omijać zakorkowane drogi bezpłatne, to kolejny przykład wdrożonego projektu PPP w Wielkiej Brytanii. Powstała ona w wyniku współpracy prywatnego konsorcjum, które otrzymało 18-letnią koncesję na budowę i zarządzanie 43 kilometrami tej autostrady. Równie ciekawym przykładem jest projekt zrealizowany w Hampshire przez firmę Veolia Environmental Services. Wprowadzony tam system zintegrowanego gospodarowania odpadami pozwolił objąć usługą odbioru odpadów 1,6 miliona mieszkańców i ograniczył o 85% ilość składowanych odpadów, zwiększając ich recykling.

Polska, która w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej jest na początkowym etapie rozwoju sektora publiczno-prywatnego, już może pochwalić się wieloma osiągnięciami związanymi z wykorzystaniem modelu PPP. Jednym z przykładów dobrych praktyk, zaprezentowanych podczas Brytyjsko-Polskiego Forum PPP w Poznaniu, jest projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Inwestycja ta zakłada stworzenie sieci światłowodowej o długości ponad 4 tysięcy kilometrów, dzięki której dostęp do Internetu szerokopasmowego uzyska 100% mieszkańców Wielkopolski.

- Przedsięwzięcie to pozwoli również na rozwój i wdrażanie innowacyjnych usług w tym e-administracji, e-edukacji oraz e-zdrowia - podkreśla Maciej Midloch z Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej.

Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji możliwe było wyłącznie dzięki wspólnemu zaangażowaniu władz samorządowych, poznańskiej spółki INEA oraz pilskiej Asta Net. To właśnie udział prywatnych inwestorów pozwolił pozyskać niezbędne do realizacji projektu środki z funduszy Unii Europejskiej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 410 milionów złotych.

Kolejnym omówionym przykładem zrealizowanych inwestycji w oparciu o model PPP jest poznański projekt "Brama Zachodnia". Zakłada on budowę dworca autobusowego, nowoczesnej trasy tramwajowej wraz z pętlą, a także wielopoziomowego parkingu o łącznej wartości wszystkich inwestycji 229,8 milionów złotych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji, a także przybliżenie transportu zbiorowego osobom z okolic podmiejskich.

- Aktualnie analizujemy możliwość zastosowania modelu hybrydowego finansowania projektu "Brama Zachodnia", który miałby polegać na wykorzystaniu krajowych środków publicznych, funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej oraz kapitału prywatnego - powiedziała Anna Stachowiak z Urzędu Miasta Poznania.

Debata liderów sektora PPP w Poznaniu, zorganizowana przez Miasto Poznań, Ambasadę Brytyjską w Warszawie oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową, była pierwszym spotkaniem z cyklu Brytyjsko-Polskiego Forum PPP. Partnerem wydarzenia była Krajowa Izba Gospodarcza. Kolejna odsłona Brytyjsko-Polskiego Forum PPP planowana jest na początek przyszłego roku i odbędzie się we Wrocławiu.