Warta 20 mln inwestycja zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego została uroczyście otwarta w ubiegły piątek, 22 lutego.

Mimo, że baseny działają już prawie od miesiąca, oficjalne otwarcie całego kompleksu nastąpiło 22 lutego. Towarzyszyła mu konferencja prasowa z udziałem mediów. Prezentacji inwestycji dokonał Tomasz Kaleta – prezes zarządu Malinowe Hotele Medical SPA i koncesjonariusz, a zarazem partner projektu „Kompleks basenów mineralnych”.

Prelegentami podczas trwania konferencji byli: Adam Pałys Wójt Gminy Solec-Zdrój, który odpowiedział na pytanie dlaczego gmina zainwestowała w projekt partnerstwa publiczno-prywatnego i zaprezentował korzyści dla gminy stąd płynące. Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego przestawił temat „Baseny mineralne jako kolejna inwestycja i atrakcja wyróżniająca województwo. Tomasz Kaleta podsumował całą konferencję i wykazał, że baseny mineralne są nowoczesną formą leczenia uzdrowiskowego i turystyki prozdrowotnej.

Budowa basenów mineralnych w Solcu Zdroju to na razie jedyna zrealizowana w ramach PPP inwestycja w Świętokrzyskim.