Miasto Rybnik ogłosiło pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej przy ul. Pod Lasem. Nieruchomość składa się z działek 3059/4 i 3048/4 o łącznej powierzchni 1 529 m2.

Działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność usługowo-produkcyjną, w ramach której dopuszcza się m.in.: biura, handel, usługi naprawcze, usługi pielęgnacyjne, produkcję drobną, składy i magazyny. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakładów produkcyjnych i usługowych, a także zabudowy mieszkaniowej.

Teren jest niezabudowany, w sąsiedztwie zlokalizowane są niezbędne media (wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa). 

Przetarg odbędzie się 1 czerwca 2023 roku, cena wywoławcza wynosi 82 000 zł netto (wadium w wysokości 16 400 złotych należy wnieść do 26 maja 2023 roku). Nabywca zobowiązany będzie do zabudowy nieruchomości w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Istnieje możliwość uzyskania ulgi w podatku dochodowym CIT/PIT w przypadku realizacji inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na miejskiej stronie https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/sprzedajemy-nieruchomosc-pod-inwestycje

Kontakt:
Wydział Strategii i Obsługi Inwestora
inwestor@um.rybnik.pl
tel. 501 110 265, 32 43 92 257