Gmina Łapy sprzedaje działki inwestycyjne w Podstrefie Łapy

  • 25 stycznia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Działki inwestycyjne w Gminie Łapy

Burmistrz Łap ogłasza kolejne przetargi na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości Podstrefy Łapy. Obszar inwestycyjny gminy obejmuje tereny o powierzchni 24 hektarów objęte Podstrefą Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to doskonałe miejsce na realizację obiektów produkcyjnych, składów czy magazynów. Tereny inwestycyjne wyposażone są w niezbędną infrastrukturę: sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kanalizację teletechniczną oraz drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. 

Aktualnie prowadzona jest sprzedaż:

- dwóch działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w I części Podstrefy Łapy (obszar I) – ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie urzędu.

Obszar 1


- dwóch działek, o powierzchni ok. 1 ha każda, położonych w II część Podstrefy Łapy (obszar II)– ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie urzędu

Obszar 2


Istnieje możliwość zakupu jednej nieruchomości lub więcej w jednym postępowaniu przetargowym.

Termin składania ofert upływa: 23.03.2021 r.

Łapy to miasto i gmina ludzi aktywnych i miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych. Dlaczego? Bo Łapy to przede wszystkim:
• dogodna lokalizacja, atrakcyjne połączenia drogowe i kolejowe oraz uzbrojone i gotowe tereny inwestycyjnej;
• rozwój strefy gospodarczej;
• kapitał ludzki oraz możliwość korzystania z zasobów kadrowych aglomeracji białostockiej, której Łapy są integralną częścią, zapewnia to dostępność kształcenia pracowników w uczelniach wyższych oraz szerokie możliwości pozyskania kooperantów;
• przychylność mieszkańców i władz samorządowych.

Miasto Łapy położone jest w województwie podlaskim w odległości 20 km na zachód od Białegostoku, około 70 km od granicy z Białorusią i niespełna 150 km od Warszawy. Gmina znajduje się w rozwidleniu dwóch głównych dróg krajowych: S8 Warszawa – Białystok oraz S19 Białystok – Lublin. Bezpośrednio przez miasto przebiega główna linia kolejowa Rail Baltica - trasa E75 stanowiąca europejski korytarz o priorytetowym znaczeniu łączący Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami. Do miasta i specjalnej strefy ekonomicznej jest także doskonały dojazd nowymi drogami z Białegostoku czy z Warszawy.

To wszystko sprawia, że jest to miejsce, w którym Państwo możecie osiągnąć sukces.

Szczegółowych informacji udziela:
Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy
Tel.:+48 858141920
E-mail: osrodek@lapybiznes.pl
Strona: www.lapy.pl

Zapraszam,
Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów