Gmina Czempiń sprzedaje działki pod zabudowę szeregową

  • 10 listopada 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Gmina Czempiń sprzedaje działki pod zabudowę szeregową

Atrakcyjna oferta dla developerów - działki pod zabudowę szeregową – niska cena, bliskość Poznania i Leszna! Gmina Czempiń zaprasza!

Gmina Czempiń leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. W efekcie, Gmina, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami. Atutem położenia Gminy Czempiń jest więc możliwość szybkiego dojazdu do Poznania, Kościana, Leszna i Wrocławia.

Przez Gminę przebiega linia kolejowa E-59 relacji: Poznań-Wrocław, co powoduje, że czas dojazdu do stolicy województwa docelowo ogranicza się nawet do 30. minut. W Czempiniu dostępny jest też towarowy transport kolejowy z bocznicą do wyładunku i załadunku towarów. Ważnym atutem jest też przyłączenie Gminy Czempiń do systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Udział Gminy Czempiń w tym systemie, pod względem ułatwień komunikacyjnych i kosztów podróży w znaczący sposób zbliża Gminę Czempiń do poziomu Gmin takich jak: Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Mosina czy Czerwonak.

Ważnym udogodnieniem komunikacyjnym dla Gminy Czempiń są połączenia drogowe. Położenie przy dawnej drodze krajowej nr 5 (obecnie droga wojewódzka nr 196), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 (3min do węzła „Czempiń”), w odległości 25km od autostrady A2.

Gmina otwarta jest na nowe inwestycje (przykład: planowana strefa inwestycyjna w Głuchowie). Ważny dla Gminy Czempiń jest także rozwój budownictwa mieszkaniowego. W tym kontekście Gmina stawia na: oświatę, kulturę i sport. 

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY
SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Tabela

Działki objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/10 i 70/2 w Borowie (Dz. Urz. Woj. Wlkp, z 18 sierpnia 2020 r., poz. 6446) i oznaczone symbolem  2 MN jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w typie zabudowy szeregowej).

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki  25

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 7 grudnia 2022 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem,  nieruchomości i pozycji na liście, której dotyczy wpłata. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptować określone w jego treści warunki.

Gmina dla tego terenu realizuje projekt budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej którego zakończenie planowane jest na koniec 2023 roku.

Teren oddalony jest niespełna 2 km od dworca kolejowego w Czempiniu – linia kolejowa łącząca Poznań z Wrocławiem, o około 6,5 km od byłej drogi krajowej nr 5 (obecnie droga wojewódzka) oraz w odległości około 7,5 km od węzła drogi ekspresowej S5 relacji Poznań Wrocław.

W minionym czasie została przebudowana na tym terenie droga gminna, zapewniająca dogodny dojazd mieszkańcom terenów przyległych. Ponadto warto zaznaczyć, iż w sąsiedztwie powstała ścieżka rowerowa, która tworzy ciągłą sieć zapewniającą dojazd m.in. do dworca kolejowego, stwarzając tym samym możliwość swobodnego, ale i bezpiecznego przemieszczanie się przyszłych mieszkańców do centrum Czempinia.

W bezpośrednim sąsiedztwie nowego terenu mieszkaniowego gmina sprzedała w latach 2019-2022 łącznie 21 działek, na których nabywcy już wkrótce rozpoczną prace budowlane.

Warto dodać, że od kilku lat ten rejon gminy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Są to bardzo dobre lokalizacje, działki są dobrze skomunikowane, a gestorzy infrastruktury technicznej zapewniają dostawę mediów.

Szczegółowe informacje o przetargu znajdą Państwo na stonie: www.czempin.pl
Szczegółowe informacje tel.: +48 730 350 242 lub (61) 28 26 703 wew. 107.

mapa działek

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów