Działka 3,9 ha w Augustowie

Informacje o ofercie

ID oferty:
0111318
Kategoria:
Grunty
Adres:
Augustów, ul. Usługowa
Województwo:
Podkarpackie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2022-01-27
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
39 000
Cena:
1 629 000 PLN
Cena za m2:
41.77 PLN
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Osoba fizyczna
Data dodania:
2021-11-23
Data aktualizacji:
2021-11-23

Opis oferty

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, obręb 1, przy ul. Usługowej (działka nr 717/9) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Augustowie, przy ul. Usługowej, obręb 1, oznaczonej Nr geodez. 717/9 o pow. 3,9551 ha, objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.

Cena wywoławcza: 1 629 000, 00 zł + 23% VAT.
Wadium: 320 000,00 zł.

Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług- obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2. Na terenie działki przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowych. Docelowo lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg ograniczony jest do podmiotów z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wyboru trybu przetargu ograniczonego dokonano zgodnie z wymogami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” nr projektu RPPD.01.04.01-20-0004/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny inwestycyjne.

W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.

Uzyskanie warunków przyłączenia i przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ( w tym koszt przyłączenia) leży po stronie nabywcy.

Szczegóły przetargu na stronie: https://bip.um.augustow.pl/przetargi/sprzedaz--dzierzawa-i-najem-nieruchomosci/ogloszenia-aktualne/burmistrz-miasta-augustowa-oglasza-drugi-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-polozonej-w-augustowie-obreb-1-przy-ul-uslugowej-dzialka-nr-7179.html

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów