Zabytkowy Pałac Wojczyce

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ID oferty:
0111319
Numer oferty w biurze:
1
Kategoria:
Lokale użytkowe
Adres:
Wojczyce
Województwo:
Dolnośląskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2021-11-25
Typ budynku:
Pałac
Powierzchnia (m2):
396
Cena:
1 256 000 PLN
Cena za m2:
3 171.72 PLN
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2021-11-23
Data aktualizacji:
2021-11-23

Kontakt

logo_KOWR2_ze strona www.png
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży jest:  nieruchomość zabudowana położona w obrębie 0006 Wojczyce, gmina Środa Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie, w granicach działek nr: 70/8, 70/9 AM-1.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 4,3707 ha, w tym:

  • Inne tereny zabudowane (Bi) – 0,9807 ha,
  • Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) – 3,3900 ha.

Powyższe informacje podawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Dla nieruchomości prowadzone są przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Księgi Wieczyste o numerach:

  • WR1S/00016678/5 – dz. nr 70/8 AM-1
  • WR1S/00031318/5 – dz. nr 70/9 AM-1

Nieruchomość położona jest we wschodniej części wsi Wojczyce, w sąsiedztwie wiejskiej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej oraz gruntów rolnych. Działki stanowią część zabytkowego założenia dworskiego, od południa sąsiadującego z zabudową folwarczną (*nie stanowiącą przedmiotu sprzedaży). Nieruchomość, przylega do powiatowej drogi nr 2078D, relacji Kryniczno-Juszczyn, obecnie bez urządzonego wjazdu na teren nieruchomości. Dostęp jest możliwy od strony wschodniej z drogi gruntowej w granicach działki nr 13 AM-1, utwardzonej kamieniem polnym.

W skład nieruchomości wchodzą: XIX-wieczny pałac o powierzchni zabudowy około 396 m2 – zlokalizowany w południowej części nieruchomości (obecnie obiekt jest nieużytkowany, a okna parteru zamurowano w celu zabezpieczenia budynku), park – zajmujący większą część działki nr 70/9 AM-1, dawny ogród warzywny – ogrodzony murem w południowo-zachodniej części działki nr 70/9 AM-1 oraz grunt niezabudowany na działce nr 70/8 AM-1, przeznaczony w dokumentach planistycznych pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-gospodarczą.

Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 26.05.2021 r. nieruchomość posiada doprowadzoną instalację elektryczną, gminną sieć wodociągową i kanalizacyjną.

 

Na nieruchomości znajduje się DRZEWOSTAN, stanowiący w większości park złożony z rodzimych gatunków drzew (lipy, klony, jesiony, robinie akacjowe, topole). W poszycie parku występują bez czarny, głóg jednoszyjkowy i śnieguliczka biała. Pierwotną kompozycję parku, wokół polan i kompleksu stawów, tworzą również drzewa gatunku: platan, grab, kasztanowiec, wierzba, buk, dąb, olsza, wiąz, sosna, świerk. Obecnie w północnej części parku znajduje się rozległy podmokły teren (dawniej były tu stawy połączone systemem rowów wodnych), środkową część stanowi łąka – obszar ten przecina grobla z aleją drzew.

 

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:

  • Budynek pałacu nr inw. 030/165/-, powierzchnia zabudowy – 395,2 m2

Na terenie działki nr 70/9 AM-1 znajdują się napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia, przepusty wodne, dwie studnie, szambo i hydrant, a nieruchomość jest częściowo ogrodzona siatką i ogrodzeniem murowanym.

UWAGI:

 

  1. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest zespół podworski w Wojczycach wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/3794/695/W/1-2 decyzją z dnia 16.05.1994 r., w którego skład wchodzi pałac, park i niestanowiący przedmiotu sprzedaży folwark (zlokalizowany na obecnych działkach nr 70/11, 70/12 AM-1). Zgodnie z sentencją w/w decyzji zespół podworski w Wojczycach jest znaczący w układzie przestrzennym wsi. Głównymi komponentami zespołu są:
  1. pałac wzniesiony pod koniec XIX wieku z zastosowaniem neobarokowych form, który jest budowlą dwukondygnacyjną, założoną na planie prostokąta. Elewacją frontową zwrócony jest w stronę folwarku o początkach sięgających przełomu XVIII/XIX wieku z przekształceniami z II połowy XIX wieku.
  2. park z końca XIX wieku, swobodny. Drzewostan w przewadze rodzimy oraz pojedyncze gatunki aklimatyzowane.

WWW.KOWR.GOV.PL

 

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo_KOWR2_ze strona www.png
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów