tereny przemysłowe, Suwałki, Dubowo I

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miasta Suwałki
ID oferty:
0111227
Kategoria:
Grunty
Adres:
16-400 Suwałki, Dubowo I 14b
Województwo:
Podlaskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2021-08-13
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
74 774
Cena:
5 885 000 PLN
Cena za m2:
78.70 PLN
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, woda, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2021-07-13
Data aktualizacji:
2021-07-13

Kontakt

User avatar
Urząd Miasta Suwałki
Joanna Alina Szpakowska-Karpińska
875628141
jszpakowska@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Prezydent Miasta Suwałk ogłasił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha - położone w Suwałkach przy ul. Dubowo  I, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00025924/7 oraz oznaczonej działką nr 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha - położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00039282/5.

Działki nr 32799/9, 32803/17 i 32800/2 oddane są w dzierżawę na cele rolnicze do dnia 30 września 2021 roku. Nieruchomość sprzedaje się z cesją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów.

Działki o numerach geodezyjnych 32799/9 i 32800/2, położone w Suwałkach, zawierają się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 61P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz symbolem 62ZN – teren projektowanej zieleni izolacyjnej, położony pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami lub zabudowy zagrodowej, a terenami zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, zaś działka o numerze geodezyjnym 32803/17 położona w Suwałkach, zawiera się w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 61P – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/302/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.10.2016 roku.

Cena wywoławcza: 5 885 000 zł brutto (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wadium: 590 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 15 lutego 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (87) 562-81-41.

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miasta Suwałki
Joanna Alina Szpakowska-Karpińska
875628141
jszpakowska@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów