Tereny inwestycyjne w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koszalinie

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miejski w Koszalinie
ID oferty:
0110922
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koszalin, Położenie działki w rejonie ul. Lechicka / Szczecińska / Wołyńska
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Powierzchnia (m2):
15 390
Cena:
Zapytaj o cenę
Przeznaczenie:
Przemysł
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2020-05-22
Data aktualizacji:
2020-05-22

Kontakt

User avatar
Urząd Miejski w Koszalinie
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Działka inwestycyjna znajduje się na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koszalinie w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju oraz przy zrealizowanej drodze ekspresowej S6 – Koszalin – Szczecin - Berlin.

 

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz pod teren zabudowy usługowej.

 

Łączna powierzchnia działki wynosi 1, 539 ha. Istnieje możliwość podziału działki na dwie mniejsze tj:

 

Pierwsza działka o nr 64/1 o powierzchni 1,170 ha.

 

Druga działka o nr 64/2 o powierzchni 0,3690 ha. 

 

Informacje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

 

Wyżej wymienione działki zgodnie z mpzp (Uchwala Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIV/165/2015 z dnia 29 października 2015r.) oznaczone są następującym symbolem: „1P,U”.

 

  • Maksymalna wysokość zabudowy – 18m,
  • Maksymalna wysokość dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6m,
  • Maksymalna powierzchnia zabudowy 52% powierzchni działki,
  • Intensywność zabudowy od 0,15 do 1,4;
  • Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 10% powierzchni działki,
  • Obsługa komunikacyjna – z dróg 1KDZ, lub 3KDL, dopuszcza się obsługę z ulicy Wołyńskiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu poza planem, przy zachowaniu przepisów odrębnych

 

 

 

Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności lub posiadający decyzję o wsparciu nowych inwestycji może korzystać ze zwolnienia.

2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób)

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miejski w Koszalinie
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów