PODSTREFA „KOSZALIN” SSSE działka 64/16

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miejski w Koszalinie
ID oferty:
0111035
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koszalin, rejon ul. Lechicka / Szczecińska / Wołyńska
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
3 020
Cena:
234 000 PLN
Cena za m2:
77.48 PLN
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga utwardzona, droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2020-09-22
Data aktualizacji:
2020-09-22

Kontakt

User avatar
Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
+ 48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Działka inwestycyjna znajduje się na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koszalinie w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju oraz przy zrealizowanej drodze ekspresowej S6 – Koszalin – Szczecin - Berlin.

 

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz pod teren zabudowy usługowej.

 

Łączna powierzchnia działki 64/16 wynosi 0,3020 ha.orientacyjna cena 234 000,00 netto.

 

Informacje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

 

Wyżej wymieniona działka zgodnie z mpzp (Uchwala Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIV/165/2015 z dnia 29 października 2015r.) oznaczona jest następującym symbolem: „1P,U”.

 

  • wysokość zabudowy - nie wyżej niż 18 m, dla zabudowy pomocniczej 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6 m,
  • geometria dachów - płaskie, pochyłe, krzywo-powierzchniowe,
  • nachylenie połaci dachów pochyłych - 20° do 30°,
  • powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 52% powierzchni działki,
  • minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,15, maksymalny 1,4.
  • obsługa komunikacyjna - z dróg: 3KDL, lub 1KDZ, dopuszcza się obsługę z ulicy Wołyńskiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu poza planem, przy zachowaniu przepisów odrębnych.

Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności lub posiadający decyzję o wsparciu nowych inwestycji może korzystać ze zwolnienia.

2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób)

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miejski w Koszalinie
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia
+ 48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów