Podstrefa "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miasta Koszalin
ID oferty:
0110421
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koszalin, ul. Lechicka
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
41 553
Cena:
Zapytaj o cenę
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2017-06-30
Data aktualizacji:
2020-04-10

Kontakt

User avatar
Urząd Miasta Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7 , 75-007 Koszalin
urszula.kaminska@um.koszalin.pl
+ 48 94-348-87-93
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została ustanowiona w 2003 r. na powierzchni 22 ha. Jej obszar był czterokrotnie powiększany: w roku 2006, 2007, 2012 i 2015. 7 stycznia 2015 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące poszerzenia terenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzeniu nowych podstref: w tym w Koszalinie o teren położony w rejonie ulic Lechicka/Szczecińska oraz pomiędzy ul. Strefową/Cegielskiego przy Zakładzie Karnym. Powierzchnia obecnej Podstrefy to 150,1655 ha - tereny sprzedane - to powierzchnia łącznie ok. 78 ha. - tereny do zagospodarowania - ok. 56 ha Teren Lechicka/Szczecińska zostanie uzbrojony do 2018 r. Atuty inwestycyjne : - Doskonała lokalizacja i dostępność komunikacyjna zaproponowanego terenu w sąsiedztwie dróg krajowych nr 6 (Szczecin - Gdańsk) i nr 11 (Kołobrzeg – Poznań – Górny Śląsk) przy planowanym węźle dróg ekspresowych S6 i S11 oraz obwodnicy miejskiej łączącej drogę krajowa Nr 11 i drogę międzynarodową E-28 Berlin-Kaliningrad. - Infrastruktura techniczna woda, kanalizacja deszczowa, sanitarna, energia elektryczna (główny punkt zasilania) i gaz ziemny (duże rezerwy). - Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego zaproponowanego terenu: produkcja przemysłowa, magazyny, składy. Brak barier inwestycyjnych. Dopuszczalna zabudowa działki na terenie Podstrefy to maksymalnie 75%. Na proponowanym terenie zabudowa wynosi maksymalnie 50%. Maksymalna wysokość do 25 m (do 3 kondygnacji nadziemnych). - Wydłużenie funkcjonowania stref ekonomicznych do 2026 roku - Stały kontakt i pomoc przedstawiciela Urzędu przez cały proces inwestycyjny (przy rozmowach i ustaleniach z gestorami mediów, przy uzyskaniu zezwolenia, pozwoleniu na budowę, itd.) i w czasie prowadzenia już swojej działalności na strefie. - Bliskość portów morskich w Kołobrzegu – 40km i w Darłowie 25km. - Pomoc przy zatrudnianiu osób – Urząd pomaga przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który w ramach posiadanych środków organizuje m.in. szkolenia przyszłych pracowników. -Możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby Inwestora. - Preferencje i ulgi podatkowe gdy Firma uzyska od Zarządzającego Strefą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej (pomoc Przedstawiciela Urzędu w uzyskaniu i przejściu całego procesu). Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli. Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. Euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności może korzystać ze zwolnienia. Stawki roczne na 2017r. Przykładowe wyliczenie w pliku dotyczącym „Procesu inwestowania”) - podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82zł od 1 m2 powierzchni. - podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,13 zł od 1 m2powierzchni użytkowej - od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienia od podatku dochodowego Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy. Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.: - 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób); - 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób); - 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy (zatrudniającego do 10 osób). http://www.koszalin.pl/pl/invest-offers/podstrefa-koszalin-ssse

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miasta Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7 , 75-007 Koszalin
urszula.kaminska@um.koszalin.pl
+ 48 94-348-87-93
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów