Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 261/4 z obrębu Ścienne, gmina Ińsko, pow. 126,62 ha

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ID oferty:
0111724
Numer oferty w biurze:
SZC.WKUZ.4240.33.O.2023.JO.O
Kategoria:
Grunty
Adres:
73-140 Ińsko
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2023-03-28
Typ terenu:
rolny
Powierzchnia (m2):
1 266 200
Cena:
5 799 000 PLN
Cena za m2:
4.58 PLN
Przeznaczenie:
Inne
Zagospodarowanie:
pusty
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2023-03-17
Data aktualizacji:
2023-03-17

Kontakt

User avatar
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Katarzyna Iwanow
918144209
katarzyna.iwanow@kowr.gov.pl
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Nieruchomość rolna, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 261/4 z obrębu Ścienne, gmina Ińsko o powierzchni ogólnej 126,6200 ha. Dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Stargardzie księga wieczysta nr SZ1T/00116165/3.

W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne o pow. 106,3500 ha, łąki trwałe o pow. 4,1100 ha, pastwiska trwałe o pow. 1,4500 ha, lasy o pow. 11,9400 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione: 0,4000 ha, nieużytki o pow. 2,1000 ha, grunty pod rowami o pow. 0,2700 ha.

Nieruchomość położona wśród pól uprawnych oraz lasów. Posiada dostęp do drogi publicznej - droga asfaltowa prowadząca do Powalic. Nieruchomość obsadzona jodłą kaukaską w wieku kilkunastu lat, w miejscach, w których nie przyjęła się jodła nastąpiła sukcesja roślinności drzewiastej gatunku brzoza. Na powierzchni 11,94 ha rośnie las. Na powierzchni około 2,00 ha utworzył się nieużytek zalany wodą. Teren nieruchomości pagórkowaty.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 799 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100 złotych). Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Wadium wynosi: 580 000,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)

Organizator przetargu przewiduje możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie, ul. Bronowicka 41, 918144209 lub w OT KOWR Sekcji Zamiejscowej w Stargardzie, ul Czarnieckiego 16, 73-110 Stargard, tel.915788550

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Katarzyna Iwanow
918144209
katarzyna.iwanow@kowr.gov.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów