Nieruchomość nierolna niezabudowana położona w obrębie Koczała, gmina Koczała, powiat człuchowski oznaczona jako działka nr 578/13 o powierzchni 0,3067 ha

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
ID oferty:
0111429
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koczała
Województwo:
Pomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Powierzchnia (m2):
3 067
Cena:
Zapytaj o cenę
Przeznaczenie:
Sport i rekreacja
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga utwardzona
Media:
prąd
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2022-04-08
Data aktualizacji:
2022-05-10

Kontakt

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Katarzyna Sommerfeld
785 555 502
katarzyna.sommerfeld@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim informuje o rozpoczętej procedurze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie gminy Koczała pochodzącej ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość nierolna niezabudowana położona w obrębie Koczała, gmina Koczała, powiat człuchowski oznaczona jako działka nr 578/13 o powierzchni 0,3067 ha, posiadająca księgę wieczystą nr KW SL1M/00014362/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miastku w tym:

- grunty orne  o pow. 0,3067 ha w klasach: RV – 0,3067 ha,

Łączna powierzchnia sprzedawanych użytków rolnych wynosi: 0,3067 ha.

Wójt Gminy Koczała zaświadczeniem RŚ.6727.11.2022.EK z dnia 03.02.2022 r. stwierdza, że nieruchomość 578/13 o pow. 0,3067 ha, obręb Koczała posiada przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego B6UT – teren pobytowej bazy turystycznej.

Gmina dla powyższej nieruchomości posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XXVII/170/01/01 z 31 sierpnia 2001r. (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego Nr 84 poz. 1070 z dnia  2 listopada 2001r.)

W gminnej ewidencji brak jest informacji na temat wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. działki. Dla ww. nieruchomości brak jest zapisów o ochronie archeologicznej oraz nie posiada udokumentowanych złóż kopalin. Nie przewiduje się zmiany funkcji na funkcję nierolną, a w szczególności pod budowę siłowni wiatrowych. Działka ma zapewniony zjazd na drogę publiczną oraz dostęp do drogi. Brak jest potrzeby zabezpieczenia działki gruntu na poszerzenie drogi.

Gmina nie przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i nie przewiduje zmiany sposobu użytkowania przedmiotowej działki.

Ponadto stwierdzam, że przedmiotowa działka nie jest położona:

- na obszarze rewitalizacji i nie przewiduje tego uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji,

- na obszarze Specjalnej Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Regionalna Dyrekcja Środowiska w Gdańsku w piśmie nr RDOŚ-Gd-OI.V.402.357.2021.KD.1 z dnia 28.05.2021r które dotyczy informacji na temat występowania form ochrony przyrody informuje, że fragment działki 578/13 obręb Koczała gmina Koczała (pas ok. 3 m od strony wschodniej) leży na terenie obszaru Natura 2000 Jezioro Dymno PLH 220069.

Uwaga: nad działką przebiega linia średniego napięcia.

  1. Działka nr 578/13 obręb Koczała jest częściowo użytkowana przez bezumownych użytkowników. Kupujący samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.
  1. drogą asfaltową, brak mediów

Szczegółowe informacje o nieruchomości: www.kowr.gov.pl, tel. 59-822-20-68, 785-555-502

Załączniki

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
Katarzyna Sommerfeld
785 555 502
katarzyna.sommerfeld@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów