Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
KOWR OT w Lublinie
ID oferty:
0111555
Kategoria:
Grunty
Adres:
21-205 Kalinka
Województwo:
Lubelskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Powierzchnia (m2):
1 543
Cena:
45 523 PLN
Cena za m2:
29.50 PLN
Przeznaczenie:
Handel i usługi
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2022-08-04
Data aktualizacji:
2022-08-04

Kontakt

logo-kowr.jpg
KOWR OT w Lublinie
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Oddział Terenowy w Lublinie

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż po obniżeniu ceny 20%

nieruchomości położonych na terenie gminy Jabłoń, powiat parczewski, województwo lubelskie

Przedmiotem przetargu jest:

Nieruchomość zabudowana, o powierzchni 0,1543 ha, położona w gminie Jabłoń, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Kalinka, jako działki nr 169/12, 169/13.

Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów nieruchomość stanowią:

- grunty zabudowane – 0,1543 ha w klasie: Br-RIVa-0,0845 ha; Bi-0,0698 ha;

Cena sprzedaży po obniżeniu ceny 20% wynosi 45.523,46 zł (słownie: czterdzieści pięć  tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 46/100) w tym podatek VAT 2.223,46 zł od kwoty 9.667,20 zł za grunt pod zabudowę i 33.5532,00 zł za budynki i budowle.

Wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie: 500 zł (słownie: pięćset złotych)

Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LU1B/00061006/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Działka nr 169/13 zabudowana budynkiem murowanym, parterowym, sklepem o powierzchni  zabudowy 155 m2 oraz placem z płyt prefabrykowanych ażurowych o powierzchni 106 m2. Na działce nr 169/12 plac z płyt betonowych o powierzchni 307 m2. Działki przylegają do siebie i stanowią płaski prostokąt o szerokości ok. 36 m. Teren uzbrojony – eNN, woda, kanalizacja sieciowa.

Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń przyjętego uchwałą Rady Gminy Jabłoń nr XIII/111/2005 z dnia 04.03.2005 r. ze zmianami, nieruchomości położone są w terenach komercyjnych z zakresu handlu, gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła usługowego oznaczonych symbolem I3UC.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenie można znaleźć pod adresem: www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/323198.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż  ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 23.08.2022 r. o godz. 9.00

w siedzibie KOWR w Lublinie  ul. Karłowicza 4,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Telefon kontaktowy w sprawie : 698-638-866.

Załączniki

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo-kowr.jpg
KOWR OT w Lublinie
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów