KOŁOMĄT gmina Czaplinek, powiat drawski, dz. 3/39

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
ID oferty:
0111360
Numer oferty w biurze:
OGŁOSZENIE numer KOS.WKUZ.DR.4240.45.2022.ES.N.I
Kategoria:
Grunty
Adres:
Kołomąt
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
65 661
Cena:
1 932 480 PLN
Cena za m2:
29.43 PLN
Przeznaczenie:
Magazyny
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2022-01-13
Data aktualizacji:
2022-01-13

Kontakt

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość określona w wykazie z dnia 16.12.2021 r. nr KOS.WKUR.SZDP.4240.W.155.2021.ES, w skład której wchodzą: grunty położone w obrębie Kołomąt, dla których jest prowadzona księga wieczysta KO1D/00017921/1 i oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr: 3/39 okręg podatkowy IV.

Według danych z ewidencji gruntów i budynków ogólna powierzchnia nieruchomości wynosi: 6,5661 ha, w tym użytki rolne: 6,4367 ha.

W skład nieruchomości wchodzą:

- grunty orne: 6,4367 ha, (w tym kl: RIVa-0,3587 ha, RIVb-0,1768 ha, RV-2,9151 ha, RVI-2,9861 ha)

- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. rol.:          0,0802 ha, (w tym kl: Lzr-RVI-0,0802 ha)

- nieużytki:                        0,0492 ha,

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona na obrzeżach wsi Kołomąt, z dostępem do drogi asfaltowej i drogi z płyt betonowych. W sąsiedztwie nieruchomości rolne i leśne oraz zakład przetwórstwa warzyw i owoców. W pobliżu jezioro Natlino, zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Teren działki odłogowany, porośnięty roślinnością trawiastą, miejscowo z zakrzaczony i z samosiewami drzew. Przez teren działki przebiegają dwie napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Zgodnie z informacją Burmistrza Czaplinka znak GMK.670.4.27.2021 z dnia 04.10.2021 r.  działka nr 3/39, obręb Kołomąt znajduje się na terenie dla którego  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek zatwierdzonym przez Radę Miejską w Czaplinku uchwałą nr XXVII/241/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek oznaczona jest jako: 8M1-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 43/2017 z dnia 1 września 2017 r. wraz ze zmianą 43-1/2017 z dnia 31.08.2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali magazynowej wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych.

Załączniki

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów