Jasień, obręb 1 miasta, działka nr 3

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ID oferty:
0111312
Numer oferty w biurze:
ZIE.WKUR.4240.299.2021.EK.10
Kategoria:
Grunty
Adres:
68-320 Jasień, Wiśniowa
Województwo:
Lubuskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
45 916
Cena:
585 900 PLN
Cena za m2:
12.76 PLN
Przeznaczenie:
Inne
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga polna
Media:
prąd, woda
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2021-11-22
Data aktualizacji:
2021-12-31

Kontakt

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Nieruchomość położona jest w odległości około 1 km na północny-zachód od centrum miasta Jasień przy ulicy Wiśniowej w sąsiedztwie działek niezabudowanych - przeznaczonych pod aktywność gospodarczą i ogródków działkowych. Od strony południowo - zachodniej działka sąsiaduje z ciekiem wodnym - rzeką Makówką i pozostaje w zasięgu jej oddziaływania.  W związku  z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Nieruchomość stanowi odłóg porośnięty wybujałą roślinnością, bylinami i samosiewami drzew iglastych. Kształt działki regularny, teren płaski. Wzdłuż północno-wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna WN. Dojazd z drogi gruntowej. Media - w bliskiej odległości sieci: energetyczna i wodociągowa.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego Miasto Jasień nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Planie obowiązującym do końca 2003 r. działka miała przeznaczenie rolne. W aktualnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasień działka leży na terenie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii - farma fotowoltaiczna.

Rada Miejska w Jasieniu podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasień. Działka nie zmieni swojego przeznaczenia.

Dla terenu działki Burmistrz Jasienia wydał  Decyzję nr 61/14 z dnia 17.12.2014 r. (znak sprawy: GNB.II.6730.69.12) o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą i komunikacją.

Załączniki

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo-kowr.jpg
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów