grunt pod hadel i usługi - świetnie skomunikowany

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miasta Suwałki
ID oferty:
0111723
Kategoria:
Grunty
Adres:
16 Suwałki, Wojska Polskiego
Województwo:
Podlaskie
Typ oferty:
Przetarg
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
6 857
Cena:
746 500 PLN
Cena za m2:
108.87 PLN
Przeznaczenie:
Handel i usługi
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, woda, kanalizacja, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2023-03-14
Data aktualizacji:
2023-03-14

Kontakt

User avatar
Urząd Miasta Suwałki
Mickiewicza 1 , 16400 Suwałki
esienko@um.suwalki.pl
87 562 81 30
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów pokoszarowych przy ulicy Wojska Polskiego w Suwałkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XVIII/240/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26.02.2020 roku objęte są konturem 12U - tereny zabudowy usługowo - handlowej.

W zakresie przeznaczenia podstawowego przewiduje się lokalizację zabudowy usługowej, w tym zabudowy handlowej o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2, w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwa jest realizacja - inne usługi z wyłączeniem stacji paliw i usług związanych ze składowaniem, demontażem, recyklingiem, skupem złomu oraz mogących znacząco oddziaływać na środowisko, funkcja uzupełniająca - usługi hotelarskie i gastronomiczne, związane z obsługą ruchu turystyczno - tranzytowego. Dopuszcza się również funkcje magazynowe i przemysłowe nie wymagające sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zakazuje się realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz prowadzenie na zewnątrz budynków na terenach działek budowlanych takich działań jak składowanie, demontaż, recykling oraz skupu złomu.

Nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6857 ha przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza: 746 500 zł brutto (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych).

Załączniki

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miasta Suwałki
Mickiewicza 1 , 16400 Suwałki
esienko@um.suwalki.pl
87 562 81 30
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów