Tereny Inwestycyjne Gmina Miasto Koszalin

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Urząd Miejski w Koszalinie
ID oferty:
0110896
Kategoria:
Grunty
Adres:
Koszalin
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
8 088
Cena:
Zapytaj o cenę
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2020-04-09
Data aktualizacji:
2020-05-06

Kontakt

User avatar
Urząd Miejski w Koszalinie
+48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://investinkoszalin.pl/
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Działka inwestycyjna znajduje się na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koszalinie w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju oraz przy zrealizowanej drodze ekspresowej S6 – Koszalin – Szczecin - Berlin.

 

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz pod teren zabudowy usługowej.

 

Łączna powierzchnia działki wynosi 0,8088 ha. Istnieje możliwość podziału działki na dwie mniejsze tj:

 

Pierwsza działka o nr 9/87 o powierzchni 0,4018ha.

 

Druga działka o nr 9/88 o powierzchni 0,4070 ha. 

 

Informacje zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

 

Działki te oznaczone są w mpzp (http://bip.koszalin.pl/?a=19117 - Uchwala Rady Miejskiej w Koszalinie nr XLI-623-2014 z dnia 27 marca 2014r.) symbolem „1,P,U” dla których ustalono:

 

 • przeznaczenie – tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów, zabudowy usługowej;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 50% powierzchni działki budowlanej,
 • maksymalna wysokość zabudowy do 25,0 m; do 3 kondygnacji nadziemnych;
 • intensywność zabudowy od 0,3 do 1,5;
 • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni działki budowlanej;
 • powiązanie układu komunikacyjnego planu z układem zewnętrznym realizuje się poprzez drogi publiczne oznaczone symbolami „1 KDL”, „2 KDL”, i „1 KD”, drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem „2 KDW” oraz inne drogi publiczne graniczące bezpośrednio z obszarem planu;

 

 • W pasie technicznym ul. Mytnika znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 

 • Przy ulicy Grabskiego wzdłuż ulicy są ogólnodostępne parkingi.

 

 • W pobliżu Strefy znajduje się główny punkt zasilania 110/15 KV u zbiegu ul. Cegielskiego i Łukasiewicza. Zaspokoi to w zupełności potrzeby istniejących i planowanych obiektów w strefie pozostawiając zapas mocy na ok. 6MW. Obiekt GPZ-tu dla docelowego układu został zaprojektowany dla jednostek o mocach 31,5MVA. Biorąc pod uwagę iż jeden transformator musi pełnić rolę rezerwową w przypadku awarii – to możliwa moc dla obszaru Strefy będzie na poziomie 31,5MW.

 

 • Zakład Energetyczny zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem inwestora przyłącza do granicy działki moc jaka jest niezbędna Firmie. Firma ustala wszystkie warunki z Zakładem.

 

 • Jeżeli są jakiekolwiek pytania lub problemy to Urząd Miejski włącza się w ich rozwiązanie.

 

 • Dostępność gazu, objętość 1 000 m3/h. Wartość kaloryczna ok. 31,0 MJ/m3 . Średnica ciśnienia 90 PE. Ustalenia przyłączy tak samo jak przy Zakładzie Energetycznym – na wniosek inwestora.

 

 

Preferencje podatkowe

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli.

Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki
i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis do 200 tys. euro. Przedsiębiorca (właściciel terenu) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności lub posiadający decyzję o wsparciu nowych inwestycji może korzystać ze zwolnienia.

2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców:

 • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
 • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
 • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób)

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Urząd Miejski w Koszalinie
+48 94-348-87-93
pelnomocnik@um.koszalin.pl
https://investinkoszalin.pl/
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów