Działki 148/5 i 148/6 - Okuninka - zabudowa rekreacji indywidualnej.

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
KOWR OT w Lublinie
ID oferty:
0111661
Kategoria:
Grunty
Adres:
22-200 Okuninka
Województwo:
Lubelskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
rekreacyjny
Powierzchnia (m2):
1 886
Cena:
305 163 PLN
Cena za m2:
161.80 PLN
Przeznaczenie:
Inne
Zagospodarowanie:
zalesiony
Dojazd:
droga utwardzona
Media:
prąd, woda, kanalizacja, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2022-12-08
Data aktualizacji:
2023-01-27

Kontakt

logo-kowr.jpg
KOWR OT w Lublinie
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

I przetarg ustny - nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy WŁODAWA, Powiat  Włodawski, województwo Lubelskie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włodawa, Sołectwie Okuninka, Lubelskiej Izbie Rolniczej, Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, SZ w Urszulinie oraz na opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka w dniu 01.12.2022 r.

Przetarg nieograniczony na sprzedaż  ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  28.02.2023 r. o godz. 10.00  w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Urszulinie  - Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, Andrzejów Osada 2, 22-234 Urszulin.

1. Działka nr 148/5, obręb Okuninka, pow. 0,0942 ha, KW LU1W/00023448/9, Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, Cena wywoławcza 152 397 zł., (słownie: sto pięćdziesiąt  dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem zł brutto w tym 28 497 zł 23% VAT), Wadium do przetargu 16 000zł. Postąpienie minimalne 2000,00zł.

2. Działka nr 148/6, obręb Okuninka, pow. 0,0944 ha, KW LU1W/00023448/9, Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, Cena wywoławcza 152 766 zł., (słownie: sto pięćdziesiąt  dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt  sześć zł brutto w tym 28 566  zł 23% VAT  ), Wadium do przetargu 16 000zł. Postąpienie minimalne 2000,00zł.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WG. DOKUMENTACJI PLANISTYCZNEJ GMINY:

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodawa, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XVVI/383/10 z dnia 24.06.2010 roku.

Szczegółowe informacje o wymienionej nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w KOWR O/T Lublin Sekcja Zamiejscowa w Urszulinie, 22-234 Urszulin,  Andrzejów Osada 2, tel./ fax (82) 5713017, (82) 5602205.

Sprawa nr : LUB.WKUZ.URS.4240. 70.2022.MK.2

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

logo-kowr.jpg
KOWR OT w Lublinie
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów