Atrakcyjna działka przy autostradzie i obwodnicy Piekar Śląskich

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
ID oferty:
0110688
Numer oferty w biurze:
Piekary Szarlej - podmiejska
Kategoria:
Grunty
Adres:
41-940 Piekary Śląskie, Podmiejska
Województwo:
Śląskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
30 940
Cena:
4 300 000 PLN
Cena za m2:
138.98 PLN
Przeznaczenie:
Magazyny
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga polna, droga utwardzona, droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo
Data dodania:
2019-11-04
Data aktualizacji:
2020-09-09

Kontakt

User avatar
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
Dawid Trzcieliński
509393496
d.trzcielinski@rybhand.com.pl
www.rybhand.com.pl
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Łączna powierzchnia nieruchomości to 30940m2.
Są to działki własnościowe przylegające do siebie tuż przy obwodnicy Piekar Śląskich oraz autostradzie A1


Cena za Nieruchomość to 4 300 000 zł netto.

Działka inwestycyjna położona jest w Piekarach Śląskich przy jednej z głównych ulic (Podmiejskiej) o bardzo wysokim natężeniu ruchu,
w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z Zachodnią Obwodową nr 911, a jednocześnie tuż przy węźle autostrady A1.


Po drugiej stronie znajduje się centrum handlowe stacja benzynowa Orlen oraz KFC
Dzięki położeniu nieruchomości droga na lotnisko Katowice-Pyrzowice nie przekracza 10 minut.
Natomiast bliskość Obwodnicy Bytomia sprawia, że bez trudu można skierować się w stronę Katowic
(do centrum w 25 min) i Krakowa, bądź Gliwic (do centrum w 15 min) i Wrocławia.
Do centrum Piekar Śląskich (1,5km), do Bytomia (5km).

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod usługi komercyjne, składy hurtowe, zakłady produkcyjne małej i średniej wytwórczości oraz motele, stacje paliw,
myjnie samochodowe, gastronomię i parkingi.

Poniżej miejscowy plan zagospodarowania terenu:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej:

a) od 1-PU do 25-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna,
b) składy, magazyny,
c) bazy transportowe i logistyczne,
d) stacje paliw płynnych,
e) funkcja z zakresu obsługi i naprawy pojazdów, komisy samochodowe,
f) hurtownie

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi (za wyjątkiem usług z zakresu opieki zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, oświaty),
b) usługi wystawiennicze i naukowo - techniczne,
c) garaże zbiorowe, podziemne i wielopoziomowe,
d) budynki pomocnicze.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% powierzchni działki budowlanej,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki budowlanej

3) intensywność zabudowy:
a) maksymalna – 3,0,
b) minimalna – 0,1,

4) wysokość budynków:
a) maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, baz transportowych i logistycznych, magazynów, budynków usługowych:  na terenach od 1-PU do 13-PU, 24-PU, 25-PU – nie więcej niż 20 m b) maksymalna wysokość garaży wielopoziomowych – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 15 m,
c) maksymalna wysokość budynków pomocniczych – 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 12 m,
d) maksymalna wysokość garaży zbiorowych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 8 m,
5) geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 50º oraz dachy płaskie i łukowe. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w rozdz. 3 § 33 ust. 3 uchwały. 4.

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
Dawid Trzcieliński
509393496
d.trzcielinski@rybhand.com.pl
www.rybhand.com.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów