Atrakcyjna działka przy autostradzie i obwodnicy Piekar Śląskich

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
ID oferty:
0110688
Numer oferty w biurze:
Piekary Szarlej - podmiejska
Kategoria:
Grunty
Adres:
Podmiejska
Województwo:
Śląskie
Typ oferty:
Sprzedaż
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
30 940
Cena:
5 500 000 PLN
Cena za m2:
177.76 PLN
Przeznaczenie:
Magazyny
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga polna, droga utwardzona, droga asfaltowa
Media:
prąd, gaz, woda, kanalizacja
Typ ogłoszenia:
Przedsiębiorstwo
Data dodania:
2019-11-04
Data aktualizacji:
2019-11-12

Kontakt

User avatar
Nazwa oferenta:
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
Imię:
Dawid
Nazwisko:
Trzcieliński
Telefon:
509393496
E-mail:
d.trzcielinski@rybhand.com.pl
Strona internetowa:
www.rybhand.com.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

Łączna powierzchnia nieruchomości to 30940m2.
Są to działki własnościowe przylegające do siebie tuż przy obwodnicy Piekar Śląskich oraz autostradzie A1


Cena za Nieruchomość to 5 500 000 zł netto.

Działka inwestycyjna położona jest w Piekarach Śląskich przy jednej z głównych ulic (Podmiejskiej) o bardzo wysokim natężeniu ruchu,
w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania z Zachodnią Obwodową nr 911, a jednocześnie tuż przy węźle autostrady A1.


Po drugiej stronie znajduje się centrum handlowe stacja benzynowa Orlen oraz KFC
Dzięki położeniu nieruchomości droga na lotnisko Katowice-Pyrzowice nie przekracza 10 minut.
Natomiast bliskość Obwodnicy Bytomia sprawia, że bez trudu można skierować się w stronę Katowic
(do centrum w 25 min) i Krakowa, bądź Gliwic (do centrum w 15 min) i Wrocławia.
Do centrum Piekar Śląskich (1,5km), do Bytomia (5km).

Niniejsza nieruchomość przeznaczona jest pod usługi komercyjne, składy hurtowe, zakłady produkcyjne małej i średniej wytwórczości oraz motele, stacje paliw,
myjnie samochodowe, gastronomię i parkingi.

Poniżej miejscowy plan zagospodarowania terenu:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach zabudowy produkcyjnej i usługowej:

a) od 1-PU do 25-PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna,
b) składy, magazyny,
c) bazy transportowe i logistyczne,
d) stacje paliw płynnych,
e) funkcja z zakresu obsługi i naprawy pojazdów, komisy samochodowe,
f) hurtownie

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi (za wyjątkiem usług z zakresu opieki zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, oświaty),
b) usługi wystawiennicze i naukowo - techniczne,
c) garaże zbiorowe, podziemne i wielopoziomowe,
d) budynki pomocnicze.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy - 75% powierzchni działki budowlanej,
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20% powierzchni działki budowlanej

3) intensywność zabudowy:
a) maksymalna – 3,0,
b) minimalna – 0,1,

4) wysokość budynków:
a) maksymalna wysokość budynków produkcyjnych, baz transportowych i logistycznych, magazynów, budynków usługowych:  na terenach od 1-PU do 13-PU, 24-PU, 25-PU – nie więcej niż 20 m b) maksymalna wysokość garaży wielopoziomowych – 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 15 m,
c) maksymalna wysokość budynków pomocniczych – 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 12 m,
d) maksymalna wysokość garaży zbiorowych – 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 8 m,
5) geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych do 50º oraz dachy płaskie i łukowe. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy określone w rozdz. 3 § 33 ust. 3 uchwały. 4.

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Nazwa oferenta:
Rybhand sp. z o.o. sp. k.
Imię:
Dawid
Nazwisko:
Trzcieliński
Telefon:
509393496
E-mail:
d.trzcielinski@rybhand.com.pl
Strona internetowa:
www.rybhand.com.pl
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów