Piotr Sadoch został powołany nowym prezesem Agencji Mienia Wojskowego.

Piotr Sadoch jest ekonomistą, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Programu MBA w University of Central Lancashire w Preston. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w zakresie audytu energetycznego budynków.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w międzynarodowej korporacji oraz zarządzając firmą z zakresu doradztwa strategicznego, gdzie zajmował się m.in.: przygotowywaniem strategii handlowych, strategii rozwoju, planów sprzedaży oraz budżetu finansowego.

Od grudnia 2013 r. pracował w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, gdzie pełnił funkcję zastępcy prezesa. 1 października 2015 roku, został powołany na stanowisko prezesa Agencji Mienia Wojskowego.