W czerwcu odbędzie się już trzecią edycję konferencji Forum Liderów PPP, dotyczącą inwestycji realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej i towarzyszącej, jak również usług transportowych i rewitalizacji. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest dziennik Rzeczpospolita.

Termin: 19 czerwca 2019
Lokalizacja: Warszawa, UOKiK, Plac Powstańców Warszawy 1
Godz.: 9:00 - 15:00
 
W wydarzeniu bierze udział ponad 100 uczestników, w tym w znacznej większości przedstawicieli sektora publicznego, będących w trakcie implementacji modelu PPP na etapie przygotowawczym lub realizacyjnym. Wśród zarejestrowanych uczestników przeważają decydenci na stanowiskach Starosty, Prezydenta, Wiceprezydenta, Burmistrza, Wiceburmistrza, oraz Dyrektorzy Departamentów Inwestycyjnych i  Strategicznych. Po stronie sektora publicznego w wydarzeniu wezmą udział kancelarie consultingowe i  prawnicze, które specjalizują się w obsłudze inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, jak również firmy posiadające praktyczne doświadczenie w realizacji tego typu projektów.
 
III edycja Forum Liderów PPP organizowana jest pod nadzorem merytorycznym Pani Aliny Sarnackiej, Prezesa Centrum PPP. Prelekcje wygłoszą przedstawiciele instytucji rządowych m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastuktury, Najwyższej Izby Kontroli, jak również instytucje wspierające, tj. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju, które zaprezentują własne narzędzia wsparcia dla projektów PPP. Konferencja osadzona jest w  kontekście infrastruktury transportowej, jednak prezentowane rozwiązania mają zastosowanie również dla innych sektorów.

Warunki uczestnictwa:
- warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.forumliderowppp.pl
- koszt udziału dla firm prywatnych 690zł (dochody ze sprzedaży umożliwiają zapewnienie bezpłatnego udziału sektorowi publicznemu)
- liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji na stronie wydarzenia: www.forumliderowppp.pl
Kontakt: konferencja@forumliderowppp.pl tel. 888 77 06 51