Już 4 - 5 października w hotelu Victoria odbędzie się Międzynarodowe Forum Gospodarczo Inwestycyjne – Dni Partnerstwa Wschodniego z udziałem prelegentów krajowych i zagranicznych.

Wydarzenie to skupia się na możliwości współpracy regionów, miast a także firm z Polski i krajów wschodu. Podczas paneli przedstawione zostaną możliwości inwestycyjne w województwie lubelskim, przebieg współpracy z państwami wschodu, ale także zagadnienia dot. opłat celnych, prawa gospodarczego czy pomocy jaką można uzyskać od ministerstwa gospodarki i PAIiIZ.

Jak nawiązać kontakt z kontrahentem, jak bezpiecznie prowadzić biznes na wschodzie, jak doprowadzić do podpisania kontraktu – na te i wiele innych pytań odpowiedzą praktycy, którzy na co dzień robią interesy na Ukrainie, Białorusi w Rosji czy Kazachstanie.

Oddzielny panel dyskusyjny poświęcimy współpracy biznesowej z firmami z Chin, kulturze biznesu, budowaniu wzajemnych relacji i sposobom znalezienia dobrego partnera biznesowego. O tym jak się współpracuje z firmami z „Państwa Środka” opowiedzą wieloletni ambasadorzy RP w Chinach i biznesowi praktycy.

Pomiędzy panelami dyskusyjnymi organizatorzy zapewniają możliwość prowadzenia bezpośrednich rozmów między obecnymi na konferencji przedstawicielami firm z Polski i ze Wschodu.

Do udziału w dyskusjach zaproszono min. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2011, premiera RP w latach 1997-2001; Krzysztofa  Hetmana, marszałka województwa lubelskiego; Krzysztofa Żuka, prezydenta miasta Lublin; Jacka Piechotę, ministra gospodarki i pracy  w latach 2001-2003 i w roku 2005, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (strona polska); Oleksandra Szłapak, ministra gospodarki Ukrainy w latach 2001-2002 i w roku 2005, prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (strona ukraińska); Wojciecha Konończuka, kierownika zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w ośrodku studiów wschodnich; Mikołaja Oniszczuka, radcę ekonomicznego ambasady RP w Kijowie w latach 2003-2007; Henryka Borko , rektora Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie, eksperta  UNIDO ONZ ds. rynków wschodnich w latach 2000-2006; Zbigniewa Berezę, sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Polska-Wschód; Piotra Guzowskiego, prezesa Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo- Przemysłowej; Józefa Łochowskiego , prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej; Hannę Wielgosz, prezesa Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej a także wielu innych wybitnych ekspertów.

Drugiego dnia konferencji – 5 października, przewidziano wizyty studyjne m.in. w podstrefieLublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec, Porcie Lotniczym Lublin S.A. czy inwestycjach infrastrukturalnych, takich jak obwodnica miasta Lublin.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje z programem Forum i formularzem zgłoszeniowym można znaleźć na stronie internetowej Prospects Magazine.

Gospodarzem Forum jest marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman, a organizatorem firma Prospects Magazine.