VII Forum Gospodarcze TIME (Telekomunikacja, Internet, Media, Elektronika) odbędzie się 9 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Branża ICT stanowi dziś o innowacyjności całego przemysłu, infrastruktury i usług. Misją VII Forum Gospodarczego TIME (FG TIME) jest promocja Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP). Stanowi on podsumowanie prac programowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). Jest wkładem krajowego przemysłu nowych technik (ICT) w działania na rzecz zwiększenia tempa rozwoju polskiej gospodarki poprzez podniesienie jej innowacyjności.

Podczas forum omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu branży ICT, które decydują o tempie i kierunkach rozwoju produktów, oprogramowania i usług na szybko zmieniającym się rynku komunikacji elektronicznej w Polsce i na świecie.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.