Już 7 października odbędzie w warszawskim hotelu Sheraton konferencja organizowana przez PTWP: "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki". 

W spotkaniu oprócz polityków, reprezentantów administracji rządowej, funduszy inwestycyjnych, firm PE/VE, banków, OFE, organów nadzorczych i regulacyjnych, GPW i innych instytucji rynku kapitałowego, maklerów czy doradców inwestycyjnych, udział weźmie liczne grono biznesmenów z prywatnego sektora gospodarki - właścicieli przedsiębiorstw i menedżerów podejmujących kluczowe decyzje - czyli klientów, aktywnych uczestników rynku kapitałowego.

Podczas panelowych dyskusji organizator położy nacisk na aspekt praktyczny; wszechstronnie zanalizuje obecny potencjał naszego rynku finansowego i wskaże, jak i kiedy z sukcesem wykorzystywać możliwości, które stwarza on przedsiębiorstwom. Posłuży temu m.in. dobór uczestników panelowych dyskusji - osób o dużym dorobku, wiedzy i - także praktycznym - doświadczeniu. Również biznesmenów, którzy przedstawią case studies.

Tematy paneli stworzą panoramę polskiego rynku finansowego. W trakcie konferencji będzie się mówić m.in. o źródłach finansowania wzrostu gospodarczego w Polsce, Warszawie jako regionalnym centrum kapitałowym, uwarunkowaniach działalności banków i firm inwestycyjnych w dobie gospodarczego spowolnienia, fuzjach i przejęciach, roli private equity i venture capital w wspieraniu i unowocześnianiu przedsiębiorstw.