3 grudnia 2015 roku w sali Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się 10. już edycja Konferencji Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego.

Wydarzenie co roku przyciąga coraz więcej uczestników; w ubiegłym roku uczestniczyło w niej blisko 350 osób, wśród nich prezesi i członkowie zarządów największych firm i organizacji działających na niezależnym rynku.

Uczestnicy będą mogli dyskutować na temat sytuacji, trendów i perspektyw rozwoju polskiego i europejskiego rynku motoryzacyjnego, wyzwań przed jakimi stoi szeroko pojęta motoryzacja oraz o istotnych dla branży regulacjach prawnych.

Tegorocznej konferencji będzie towarzyszyło ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszy warsztat”, który zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w Polsce.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM. PAIiIZ objęła patronat nad konferencją.