W Katowicach przedstawiono założenia projektu Global Silesia

  • 9 marca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

W Katowicach przedstawiono założenia projektu Global Silesia

O promocji gospodarczej regionu, działaniach związanych z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportu oraz o założeniach projektu Global Silesia rozmawiano pod czas konferencji w Katowicach.

W konferencji uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej i ambasador województwa śląskiego, Witold Bańka. 

– Województwo śląskie to ważny region na gospodarczej mapie Polski. Stoimy przed nowymi wyzwaniami, chcemy aby nasze PKB rosło, dlatego musimy stwarzać odpowiednie warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Global Silesia to promocja regionu i przedsiębiorców. Mamy firmy z dużym doświadczeniem i innowacyjnymi produktami, naszym zadaniem jest promowanie ich osiągnięć i umożliwienie konkurowania na światowych rynkach. – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Wsparcie w ramach programu ma trafić do ponad dwustu trzydziestu przedsiębiorców. Planowany jest udział w 56 biznesowych wydarzeniach w Polsce i na świecie. I właśnie to otwarcie na świat i promocja województwa są dla władz regionu bardzo istotne.

– Ten projekt jest szansą dla firm na rozwinięcie skrzydeł i skuteczne konkurowanie na światowych rynkach. To także szansa dla regionu na nawiązanie nowych kontaktów z regionami z całego świata i promocję terenów inwestycyjnych. Chcemy wspólnie przyciągać na Śląsk najważniejsze wydarzenia gospodarcze, sportowe, czy biznesowe. – mówił Witold Bańka.

Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego wartość to prawie 24,7 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 21 mln zł.

Wśród najważniejszych celów projektu znajdują się m.in.: wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, wzrost wartości inwestycji i eksportu z województwa śląskiego, zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działalności eksportowej, budowa klimatu inwestycyjnego, pozyskiwanie potencjalnych inwestorów i budowa marki województwa.

Projekt wskazuje szereg działań, skierowanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To szansa na udział w zagranicznych targach branżowych i imprezach wystawienniczych, organizację misji gospodarczych, kongresów o charakterze międzynarodowym, ale również organizacja spotkań informacyjnych dla sektora MŚP i kampanii informacyjnych, których celem jest rozwój świadomości w zakresie trendów rynkowych.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów