Targi CSR odbędą się 29 marca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Targi, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz czwarty, są formą prezentowania dokonań firm i organizacji pozarządowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas imprezy, firmy i organizacje będą prezentować swoje działania na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Odbędzie się też szereg imprez towarzyszących, m.in. ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki".

Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się wyzwania organizacji Targów CSR w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo oraz wdrożenia na jego potrzeby Standardu Spotkań Zrównoważonych BS 8901 (ang. sustainability event management). Będą to pierwsze targi w Polsce organizowane zgodnie z normą BS 8901.