Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Spotkanie odbędzie się 14 maja w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie. Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: cel działania 4.4 PO IG; podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie; wydatki kwalifikowane; wielkość i intensywność wsparcia; procedura aplikacyjna; kryteria oceny wniosków.

Szczegóły dotyczące rejestracji dostępne na stronie PARP.