24 listopada w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, który pogratulował obecnym ich sukcesów oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości.

Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Pietkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP.

W tym roku Rada Programowa, w skład której weszli przedstawiciele patronów honorowych,  instytucji współpracujących oraz organizatorów, po wnikliwej ocenie i zgodnie z przyjętą procedurą, wyłoniła Laureatów Programów:

- Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki – inicjatywy, której celem jest kreowanie i umacnianie etycznych norm oraz standardów w czterech obszarach: przedsiębiorczości, samorządu, instytucji oraz w ochronie zdrowia. W ramach Programu przyznawany jest tytuł „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki” oraz realizowane są Projekty: „Rzetelni”, „Liderzy Polskiej Gospodarki” oraz „Diamenty Polskiej Gospodarki”.

- Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu – programu, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów oraz promowanie i pokazywanie ich rozwoju, a także dokonań na poszczególnych płaszczyznach działalności, mających wpływ na atrakcyjność regionu. Program pomaga samorządom w kreowaniu pozytywnego wizerunku, w budowaniu silnej marki oraz przewagi konkurencyjnej nad innymi samorządami.

Uroczyste wręczenie rozpoczęto od Laureatów tytułu „Rekomendowana Marka Polskiej Gospodarki”. Dyplomy dla najlepszych wręczyli przedstawiciele organizacji pracodawców: Pan Janusz Pietkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Pan Lesław Wiatrowski - Wiceprezes Federacji Przedsiębiorcy.pl.

Kolejnym punktem wieczoru było uhonorowanie Laureatów ubiegających się o zaszczytny tytuł „Lider Polskiej Gospodarki”. Z rąk prof. Waldemara Kostewicza – Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Pana Witolda Buczyńskiego – Członka Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług wręczono statuetki i dyplomy dla Liderów Lecznictwa, Liderów Samorządu i Liderów reprezentujących branże gospodarki.

Emocji nie było końca, bowiem po wręczeniu nagród dla Liderów przyszedł czas na „Diamenty Polskiej Jakości” oraz „Diamenty Polskiej Innowacyjności”.  Zaszczytne statuetki dla podmiotów stawiających na jakość wręczyli: Pani Olga Werbeniec – Prezes Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów oraz Pan Janusz Piechociński – Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska Azja, natomiast statuetki „Diament Polskiej Innowacyjności” Laureaci odebrali z rąk Pana Janusza Pietkiewicza – Wiceprezydenta Pracodawców RP oraz Pana Jacka Bobrowskiego – Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.

Już od siedmiu lat na wniosek urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich oraz na wniosek Prezydium Przedsiębiorcy.pl oraz Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług przyznawane są nagrody „Rzetelni dla Biznesu” – dla osób, podmiotów, organizacji zasłużonych dla rozwoju przedsiębiorczości. Statuetki i dyplomy uznania Laureaci odebrali z rąk Pana Marka Szczepanika – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotra Podgórskiego – Wiceprezesa Federacji Przedsiębiorcy.pl

Pełna lista laureatów dostępna na stronach konkursów: http://www.polskagospodarka.org.pl, http://www.samorzady.org.pl