KPMG oraz SSE "Starachowice" S.A. organizują seminarium dla przedsiębiorców prowadzących działalność  w  strefie oraz dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje.

„Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców na lata 2014-2020”, które odbędzie się 16 września w Hotelu EUROPA w Starachowicach. Tematem spotkania będą m.in. nowe zasady pomocy publicznej, podatek odroczony, czy kalkulacja dostępnej pomocy publicznej.

Chętni mogą się zgłaszać do 11 września.