Czym zachęcić inwestorów ze Skandynawii do Warmii i Mazur? O tym dyskutowano w czwartek, 22 listopada, w zaciszu warszawskiej Villi Foksal, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządów Warmii i Mazur, aby porozmawiać z inwestorami z krajów skandynawskich o możliwościach inwestycyjnych.

- W Polsce działa ok. 2 tys. firm nordyckich, z czego 400 należy do naszej organizacji. Tylko dziewięć z nich działa na Warmii i Mazurach. Ale jest to dobra wiadomość z dwóch powodów: nasi biznesmeni są zainteresowani regionem i wciąż jest tam dla nich dużo miejsca do rozwoju - powiedział Carsten Nilsen, przewodniczący Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej podczas uroczystego otwarcia biznesowego śniadania „Nordic Business Talks”.

Na spotkanie samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprosił przedsiębiorców z Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. Spotkanie zgromadziło 35 wybranych osób z firm, ambasad i organizacji gospodarczych z krajów nordyckich. Większość z nich skorzystała z nieformalnej atmosfery, by bliżej poznać przedstawicieli województwa i zadać pytania - często o bardzo konkretne rozwiązania i propozycje biznesowe.Na spotkaniu padały pytania zarówno o dostęp do wyspecjalizowanych pracowników, jak i o możliwości edukowania dzieci w języku angielskim lub jednym z języków skandynawskich. Dla inwestorów ważne były również ciekawe możliwości spędzania wolnego czasu.

Na pytania inwestorów odpowiadała m.in. Anna Wasilewska z zarządu województwa warminsko-mazurskiego i Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, a także przedstawiciele parków technologicznych w Ełku i Elblągu oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dodatkowych informacji udzielali również przedstawiciele skandynawskich inwestorów, którzy już zainwestowali na Warmii i Mazurach m.in z firm Swedwood i Transcom.

- Przez ostatnie lata intensywnie promowaliśmy zalety turystyczne naszego województwa i na tym polu osiągnęliśmy sukces. Teraz natomiast kładziemy olbrzymi nacisk na promocję gospodarczą, w szczególności zaś na kontakty indywidualne z inwestorami - powiedziała Anna Wasilewska.

Wtórował jej Radosław Zawadzki, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego.

- Znamy nasze mocne strony, więc działania promocyjne będziemy kierować do konkretnych branż w określonych lokalizacjach. Obok Niemiec i Austrii interesują nas szczególnie kraje skandynawskie - dodał.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu promującego potencjał inwestycyjny Warmii i Mazur, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i było ostatnim elementem tej kampanii w 2012 roku. Poprzedziły go konferencje w Wiedniu (8 listopada) i Olsztynie (26 października).