15 kwietnia w Villa Foksal w Warszawie odbędzie się śniadanie biznesowe z cyklu Power Breakfast. Podczas spotkania prezydent Radomia oraz przedstawiciele sektora biznesowego będą prezentowali możliwości inwestycyjne w lokalnym sektorze BPO. Spotkanie rozpoczyna się o 8.30.

Radom położony jest w centrum Polski na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych łączących wschód z zachodem i północ z południem. Obecnie, dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze drogowej, miasto jest bardzo dobrze skomunikowane z Warszawą. Dodatkowo Radom to duży potencjał kadrowy.

Miasto jest jednym z najmłodszych w Polsce: 16 proc. mieszkańców stanowią ludzie w wieku 20-29 lat, a w czternastu radomskich uczelniach wyższych, kształci się około 15 000 studentów. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny we współpracy z ASPIRE i PwC, uruchomił studia podyplomowe „Nowoczesne Usługi Biznesowe”. Dobra lokalizacja oraz dostępność wykształconej kadry pracowników sprawiają, że miasto staję się atrakcyjnym zapleczem usług biznesowych - zwłaszcza dla Warszawy.

Organizatorem wydarzenia jest magazyn Poland Today. Patronat nad spotkaniem objęła PAIiIZ.