W dniach 13-14 listopada odbędzie się w Łodzi VI Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2013. W centrum Polski, w centrum Europy. 

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Motywem przewodnim Forum będzie hasło Nowoczesne usługi biznesowe i ich wpływ na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów.

Uczestnicy Forum podejmą tematy związane z ukierunkowaniem sytuacji gospodarczej na potencjał regionów oraz jego przełożenie na kondycję gospodarczą Polski. Dyskusje podczas Forum skupią się na branży BPO/IT, jej rozwoju, korzyściach dla regionu, a także posłużą jako platforma wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców.