Ministerstwo Gospodarki oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze organizują Polsko-Czeską Konferencję Gospodarczą. Spotkanie odbędzie się 24 września w Jeleniej Górze. W konferencji udział wezmą wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik oraz wiceminister handlu Republiki Czeskiej Jiří Koliba.

Celem konferencji jest wsparcie transgranicznej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej, a także poszerzanie wszechstronnej kooperacji między Polską i Republika Czeską. Spotkanie to będzie największym i najważniejszym tegorocznym przedsięwzięciem promocyjnym dla polskiego i czeskiego biznesu, przedstawicieli samorządów oraz izb gospodarczych z obszarów przygranicznych.

Współorganizatorami wydarzenia są Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Euroregion „Nysa” w Jeleniej Górze, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Pradze, a także czeskie Ministerstwa Przemysłu i Handlu  oraz czeskie izby gospodarcze. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 15 września o godz. 16.00.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i czeski.