Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapraszają do udziału w II edycji konferencji „Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 9 i 10 kwietnia. 

Dwudniowa konferencja została podzielona na dwa panele – pierwszy, w całości poświęcony Inicjatywie JEREMIE, rozpocznie się 9 kwietnia, drugi – na temat Inicjatywy JESSICA – odbędzie się 10 kwietnia.

Konferencja, jako największe wydarzenie tego typu w regionie i zarazem kompendium wiedzy na temat instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach Inicjatyw JEREMIE i JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, skierowana jest do całej społeczności województwa zachodniopomorskiego, a przede wszystkim do przedsiębiorców nieposiadających historii kredytowej, chcących rozwinąć swój biznes w oparciu o preferencyjne pożyczki lub poręczenia. Spotkanie adresowane jest również do podmiotów zainteresowanych finansowaniem inwestycji miejskich na obszarach zdegradowanych.

W prelekcjach i panelach dyskusyjnych przewidziany jest udział specjalistów z zakresu ekonomii i rewitalizacji. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję do indywidualnych konsultacji z pośrednikami finansowymi i Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.