W dniach 9 – 10 listopada 2017 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach odbędzie się II edycja „Forum Biznesowe Pogranicza” *).

Forum Biznesowe Pogranicza to wydarzenie kongresowe, którego celem jest zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych, przedstawicieli rządów oraz samorządowców i zagranicznych partnerów Suwałk pochodzących z Litwy, Białorusi i Rosji aby wspólnie pochylić się nad problematyką wiodących branż w regionie północno-wschodniej Polski, a także w regionie całego pogranicza z Litwą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. To również okazja do rozpoczęcia dyskusji nt. barier związanych ze współpracą w regionie pogranicza oraz do nawiązania współpracy biznesowej w ramach transgranicznego partnerstwa.

II edycja Forum – organizowana pod nazwą „FOOD, INDUSTRY, LIFE” poświęcona będzie branży rolno-spożywczej, w ramach której omówione zostaną m.in. perspektywy jej rozwoju, najważniejsze problemy, źródła finansowania B+R, zasady prowadzenia działalności gospodarczej z Litwą, Białorusią, Rosją w obszarze rolno-spożywczym, a także wiele innych zagadnień. W ramach Forum odbędą się m.in. panele dyskusyjne, prelekcje, spotkania B2B organizowane przy wsparciu ośrodków Europejskiej Sieci Współpracy (Enterprise Europe Network) oraz stoiska wystawiennicze dla firm i instytucji. Forum zostało objęte patronatami honorowymi: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Forum Biznesowe Pogranicza to realna szansa na zwiększenie potencjału branży rolno-spożywczej w regionie Polski Północno-Wschodniej.

Więcej informacji oraz rejestracja elektroniczna dostępnych jest na stronie: www.forumpogranicza.pl

------------

*) I edycja Forum (3-4 listopad 2016 r.), która była poświęcona branży drewno-meblarskiej została objęta patronatami: Ministerstwa Rozwoju, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego zaś partnerem merytorycznym wydarzenia był Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pełna relacja z I edycji Forum dostępna jest na stronie: http://um.suwalki.pl/forum-biznesowe-pogranicza-2/