21 września br. w centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się konferencja poświęcona jubileuszowi 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz globalna firma doradczo inwestycyjna CBRE Group, Inc. Rejestracja na bezpłatną konferencję, szczegółowy program oraz lista prelegentów dostępna jest na www.sse.lublin.eu.

Podstrefa Lublin stanowi integralną część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, którą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. Lubelska podstrefa została powołana dnia 24 września 2007 roku na mocy rozporządzenia podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów w latach 2006-2007, Pana Jarosława Kaczyńskiego.

W 2014 r. upłynęło 20 lat od uchwalenia ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zaś w 2017 r. mija 10 lat funkcjonowania Podstrefy Lublin. W warunkach globalnej konkurencji strefy pozostają jednym z kluczowych narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski i jej regionów. Nowa perspektywa czasowa funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce stwarza szansę na pozyskanie kolejnych przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnych warunków działalności oferowanych przez strefy w Polsce. Zjawisko to przełoży się bez wątpienia na wzrost i rozwój polskiej gospodarki.

- Lublin w 2017 r. świętuje jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, a Lubelska Podstrefa rozwija się doskonale, pozyskując nowe przedsiębiorstwa i rozszerzając swój obszar. To tworzy naturalną arenę do dyskusji nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie, a także zaprezentowania historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej – mówi Prezydent Miasta Lublin dr. Krzysztof Żuk.

Celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej. W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości w tym: Pełnomocnik Zarządu ARP ds. SSE Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Andrzej Karabon, Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Pani Grażyna Ciużyńska, Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Krzysztof Senger. A także przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, firm doradczych i inwestycyjnych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką stref ekonomicznych.  

Organizatorzy spodziewają się ponad 150 uczestników, którzy będą mogli zapoznać się z tematyka przyszłości specjalnych stref ekonomicznych po roku 2026, perspektywą jaka stoi przez przemysłem 4.0, zgłębić dobre przykłady funkcjonowania firmy w specjalnej strefie ekonomicznej z województwa lubelskiego. Dodatkowo przedstawiciele zainteresowanych firm będą mogli wziąć udział w warsztatach poświęconych zasadom rozpoczęcia działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej, które poprowadzi Zastępca Dyrektora Oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Pani Bogumiła Tuczyńska.

Szczegółowy program oraz rejestracji na bezpłatna konferencję można dokonać na stronie www.sse.lublin.eu