I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

 • 3 stycznia 2014
 • Konferencje Terenów Inwestycyjnych Info

I Ogólnopolskie Forum Inwestycji Przemysłowych

KIEDY: 15.04.2015 r.
GDZIE: SIEDZIBA BUSINESS CENTRE CLUB, PL. ŻELAZNEJ BRAMY 10, WARSZAWA
KOSZT UCZESTNICTWA: BEZPŁATNY

Cele I Ogólnopolskiego Forum Inwestycji Przemysłowych:

 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów w gronie przedstawicieli środowiska przemysłowego i naukowego, władz samorządowych, Urzędów Marszałkowskich, właścicieli terenów pod inwestycje przemysłowe, szefów największych agencji doradczych oraz przedstawicieli instytucjonalnego otoczenia branży
 • nagrodzenie Laureatów Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”


W programie Forum znajdą się prezentacje, panele dyskusyjne oraz ceremonia wręczenia nagród Laureatom Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”. Podczas dyskusji panelowych rozmawiać będziemy m.in. o najważniejszych aspektach związanych z realizacją nowoczesnej inwestycji przemysłowej. Panel „Najlepszy czas na inwestycje w Polsce Wschodniej” poświęcony będzie zaletom i przewagom inwestycyjnym regionu. W trakcie dyskusji „Tereny inwestycyjne pod inwestycje przemysłowe” przeanalizujemy czynniki decydujące o lokalizacji obiektów przemysłowych. Współczesny przemysł opiera się na zielonych technologiach i innowacyjności. W trakcie panelu „Zielony przemysł nowym standardem” zastanowimy się wspólnie, kiedy warto dokonywać zielonych inwestycji. Natomiast podczas dyskusji „Inwestycje w innowacyjność” odpowiemy na pytanie dlaczego należy inwestować w badania i rozwój oraz jak je finansować.


Forum to także możliwość:

 • spotkania najważniejszych inwestorów przemysłowych z całej Polski
 • wymiany doświadczeń oraz natychmiastowego uzgodnienia dalszych kontaktów roboczych z potencjalnie zainteresowanymi Partnerami
 • poznania najnowszej oferty produktów i usług dla inwestorów przemysłowych oraz rynku terenów inwestycyjnych
 • zaprezentowania swojej firmy


Pobierz fotorelację z Forum
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
 

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

  9.30   Rejestracja gości/welcome coffee
  10.00   Powitanie gości i oficjalne otwarcie Forum przez  Martę Śniegocką, Redaktor Naczelną Serwisu Tereny Inwestycyjne Info
  10.15   Merytoryczne wprowadzenie do dyskusji
 • Tomasz Kęcerski, Dyrektor Zarządzający, EGC Sp. z o.o. Sp. j.
  10.25   Najlepszy czas na inwestycje w Polsce Wschodniej – I panel dyskusyjny
 • Robert Bronisz, Dyrektor Zakładu  ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
 • Gabriel Chojak, Prezes Zarządu, Dekorglass Działdowo S.A.
 • Dariusz Frydrych, Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu Grupy Nowy Styl
 • Tomasz Kęcerski, Dyrektor Zarządzający, EGC Sp. z o.o. Sp. j.
 • Wojciech Melentowicz, Prezes Zarządu, Gemiprem Technologie S.A.
 • Monika Pałasz, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Włodzimierz Szelążek, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
  11.10   Merytoryczne wprowadzenie do dyskusji 
 • Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego
  11.20   Inwestycje w innowacyjność II panel dyskusyjny
 • Rafał Kalisz, Wiceprezes Zarządu, ELMAT Sp. z o.o.
 • Tomasz Kęcerski, Dyrektor Zarządzający, EGC Sp. z o.o. Sp. j
 • Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Piotr Zień, Dyrektor ds. Rozwoju Technicznego w Polpharma Biologics
  12.05   Przerwa kawowa 
  12.35   Konkurs wizytówkowy
  12.45   Merytoryczne wprowadzenie do dyskusji 
 • Leszek Świętochowski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
  12.55   Merytoryczne wprowadzenie do dyskusji
 • Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia
  13.05   Tereny inwestycyjne pod inwestycje przemysłowe III panel dyskusyjny
 • Grzegorz  Kociubowski, Dyrektor Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
 • Stefan Kolawiński, Burmistrz Miasta Bochnia
 • Maciej Słoma, Dyrektor Zakładu Werner Kenkel Bochnia
 • Leszek Świętochowski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
  13.50   Merytoryczne wprowadzenie do dyskusji 
  14.00   Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w kontekście wykorzystania gruntów inwestycyjnych – IV panel dyskusyjny
 • Marta Bloch-Michalik, Starszy specjalista ds. energetycznych w Zespole Doradczym Agencji Rynku Energii S.A.
 • Jan Gładki, Prezes Zarządu, FLUID S.A.
 • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
 • Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum
  14.45   Ceremonia wręczenia nagród w Konkursie „Przemysłowa Inwestycja Roku” 
  15.05   Zakończenie i podsumowanie Forum
  15.10   Lunch

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Forum Inwestycji Przemysłowych jest bezpłatne.
2. Uczestnictwo obejmuje prezentacje, panele dyskusyjne, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch.
3. Celem zgłoszenia swojego udziału w Forum, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line, który będzie dostępny na serwisie Tereny Inwestycyjne Info. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest e-mail zwrotny od Organizatora.
4. Zamiast zgłoszonej osoby w Forum może wziąć udział inny pracownik firmy, pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową maksymalnie do 13 kwietnia 2015r.
5. W Forum może wziąć udział maksymalnie dwóch pracowników z jednej firmy.
6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Forum bez podania przyczyny.
9. Rezygnację z udziału w Forum należy przesyłać pisemnie na adres e-mailowy Organizatora: forum@terenyinwestycyjne.info
10. Brak udziału w Forum bez uprzedniego odwołania zgłoszenia przez potwierdzonego uczestnika (maksymalnie do 13 kwietnia 2015r.), powoduje obciążenie kosztem w wysokości 200 zł netto
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. D&B Partners S.C. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.
2. D&B Partners S.C. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.
3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest D&B Partners S.C. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez D&B Partners S.C. , w celach związanych z I Ogólnopolskim Forum Inwestycji Przemysłowych, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015r., w tym w szczególności w celu przesyłania/udzielania informacji związanych z Forum, w celu świadczenia usług, celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez D&B Partners S.C. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez D&B Partners S.C. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. D&B Partners S.C. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.
5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: D&B Partners S.C. 03-450 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".
6. Zgłoszonemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres mailowy: forum@terenyinwestycyjne.info lub pocztowy: D&B Partners S.C. 03-450 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.konferencje.terenyinwestycyjne.info. D&B Partners S.C. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

Patroni honorowi

Partnerzy główni

Partnerzy

Patroni medialni

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów