Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Podsumowanie 2012 roku w ŁSSE: Wyróżniają nas nowe pomysły

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała w czwartek, 10 stycznia, swoje działania w 2012 roku. Wśród osiągnięć Strefy prezes ŁSSE, Tomasz Sadzyński, wyróżnił m.in. utworzenie 715 nowych miejsc pracy, zdobycie unijnego dofinansowania na promocję oraz zdobycie funduszy na wyposażenie terenów inwestycyjnych w Lućmierzu i przy ul. Fabrycznej w Łodzi.

W 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 682,9 mln zł oraz utworzenie 715 nowych i utrzymanie dotychczasowych 572 miejsc pracy (w sumie oznacza to 1287 osób).

ŁSSE złożyła również tzw. wniosek rozszerzeniowy (włączenie 59,5 ha oraz wyłączenie 38 ha), który spowoduje w sumie zwiększenie obszaru strefy z dotychczasowych 1276 do 1298 ha. Co oznacza tzw. wniosek rozszerzeniowy? Siedem nowych projektów inwestycyjnych na terenach prywatnych włączanych do ŁSSE. Przedsiębiorcy deklarują na nich inwestycje o wartości ponad 300 mln zł. Tylko dzięki nim w Łodzi, Strykowie, Kleszczowie, Kaliszu i Zelowie powstanie ponad 760 nowych miejsc pracy, a ponad 1100 zostanie utrzymanych.

Na pozostałych terenach należących do samorządów, m.in. w Kutnie, Koluszkach, Ostrzeszowie czy Sochaczewie – według szacunków powstanie dodatkowo ponad 788 nowych miejsc pracy, a spodziewane nakłady inwestycyjne osiągną wielkość 290 mln zł.

- Naszym najważniejszym zadaniem jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyciąganie kolejnych inwestorów. Ale kryzys i ogromna konkurencja –według raportu Ernst&Young na świecie działa ok. trzech tysięcy różnego rodzaju specjalnych stref – wymusza na Nas bardzo aktywne działania. I kilka nowych pomysłów na wyróżnienie się w tym gronie nam wyszło. Za to należą się słowa uznania zespołowi ŁSSE i podziękowania dla naszych partnerów samorządowych i biznesowych. – mówi Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. -

W 2012 Strefa po raz pierwszy w historii ŁSSE zdobyła dofinansowanie unijne i to aż dla trzech projektów. Pierwszy – „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” zrealizowano w 2012 r. Dwa pozostałe – w 2013. W ramach projektu „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” zrealizowane były m.in. takie działania, jak opracowanie wizualizacji marki wraz ze stworzeniem i produkcją materiałów promocyjnych (nowa strona internetowa z QR kodem; folder dedykowany na kraje niemieckojęzyczne oraz infokiosk z ekranem dotykowym z grafiką 3D), czy działania marketingowe związane z udziałem w targach i eventach międzynarodowych (m.in. targi Expo Real w Monachium, Festiwal Maritim w Bremie).

2012 rok był również rokiem intensywnych działań Strefy w Internecie. ŁSSE regularnie zaczęła wydawać newsletter oraz odnowiła stronę główną www oraz uruchomiła dwa nowe serwisy internetowe:  www.posrednictwo.sse.lodz.pl (obrót nieruchomościami pozastrefowymi) oraz http://mapa.sse.lodz.pl (interaktywna mapa terenów inwestycyjnych).

Ponad to ŁSSE w 2012 roku zainaugurowała przyznawanie nagrody im. Henryka Grohmana, która dedykowana jest osobom zasłużonym dla sztuki. Statuetki trafiły do: Jerzego Czubaka z Amcor Polska i prof. Witolda Warzywody za "niezłomność w działalności wystawienniczej i łączenie środowisk plastyków" oraz Marzeny Bomanowskiej za książkę "7 rozmów o Katarzynie Kobro".  ŁSSE była też partnerem Fashionphilophy Fashion Week Poland – dwie edycje największej w Polsce imprezy promującej modę odbyły się na terenie ŁSSE.  Ale w ramach ArtStrefy ŁSSE otworzyła się także na inne działania kulturalne: na terenie Strefy odbyła się Otwarta Wystawa, Noc Świętojańska, 150 urodziny Henryka Grohmana, czy Photo Day. Strefa była też partnerem dla Grand Prix ŁSSE nawiązała jeszcze ściślejszą współpracę z instytucjami zajmującymi się szkolnictwem zawodowym i wyższym. Ufundowano stypendia dla najlepszych studentów Politechniki Łódzkiej.

Prezes ŁSSE podkreślił również zaangażowanie Strefy w edukację m.in poprzez program dla studentów „Młodzi w Łodzi” oraz podpisanie listów intencyjnych z placówkami i instytucjami zajmującymi się szkolnictwem zawodowym.

W 2013 roku Strefa zamierza wykonać dwa projekty infrastrukturalne. Pierwszy z nich to kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN - 15kV z tego terenu. Wartość projektu wynosi ponad 7,7 mln zł; dofinansowanie z UE (ponad 3,1 mln zł). Drugi projekt to kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN - 15kV z tego terenu. Wartość projektu – ponad 6,2 mln zł; dofinansowanie z UE (ponad 2,1 mln zł).

Do planów na 2013 należy również otwarcie biurowca na terenie zrewitalizowanej XIX-wiecznej fabryki Ludwika Grohmana. W obiekcie znajdą się nowoczesne powierzchnie biurowe pod wynajem, sala konferencyjna oraz siedziba Strefy.
Źródło: ŁSSE
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, tel. (0-59) 841 28 92, fax. (0-59) 841 32 61, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do II przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Lębork” oraz nabędzie nieruchomość, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.   Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów  i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.         Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Warunki udziału w przetargu: 1. Wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 8.000 PLN + 23% VAT. Specyfikację można otrzymać w siedzibie PARR S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30, po uprzednim wpłaceniu w/w kwoty na rachunek Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Banku ALIOR BANK S.A. 07 2490 0005 0000 4600 5060 1029.   2. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie PARR S.A. , od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500  (tel. 59 840 11 74). 3. Wniesienie do dnia 10 września 2018 roku wadium w formie pieniężnej w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Lębork numer 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 10 września 2018 roku. 4. Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w siedzibie PARR S.A w Słupsku w terminie do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15.00. Ich otwarcie nastąpi podczas części jawnej przetargu w dniu 17 września 2018 roku w sali nr 101 Urzędu Miasta w Lęborku o godz. 10.00. 5. Oferty podlegają ocenie Komisji Przetargowej w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”. 6. Oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza powiększona o  postąpienie minimalne wynoszące 1% ceny wywoławczej. 7. O terminie podpisania aktu notarialnego zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 8. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w ciągu 3 dni. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem  umowy sprzedaży. 10. Ustalona w przetargu cena nabycia nieruchomości będzie podlegała zapłacie najpóźniej do dnia spisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży. 11. O wyniku  przetargu uczestnicy przetargu zostaną zawiadomieni w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. 12. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, złożą pisemną ofertę, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza. W  przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. 13. Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie zostało wywieszone w języku polskim i angielskim  na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych: www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW