Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Kolejne tereny w Ostrowcu Świętokrzyskim pójdą pod młotek

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski już we wrześniu zaoferuje do sprzedaży kolejną działkę w Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej. Tym razem zostanie wystawiony w przetargu teren o powierzchni 1,0601 ha. Równocześnie w tej lokalizacji trwa uzbrajanie obszarów pod potrzeby zakładów produkcyjnych, a także wyburzanie ostatnich poprzemysłowych obiektów tutaj zlokalizowanych.

Kto kolejnym inwestorem?

Elkom Trade SA oraz “IZOTERM” Mariusz Wałek Sp. J. to dwaj pierwsi inwestorzy, którzy nabyli działki w kompleksie inwestycyjnym przygotowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyskim w rejonie ulicy Bałtowskiej. Jest szansa, że już jesienią poznamy nazwy kolejnej firmy, która zdecyduje się lokalizację swego biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie gmina zdecydowała się na zakup ponad 25 hektarowego terenu, aby następnie, po przygotowaniu zbyć go prywatnym inwestorom działającym w przemyśle. – przypomina prezydent Jarosław Górczyński. Przedsięwzięcie firmy Elkom Trade jest najbardziej zaawansowane, bowiem powstaje hala produkcyjna o powierzchni 5700 m kw. a także budynek socjalno-biurowy o powierzchni 1300 m kw. Efekty prac już widać. Kolejny inwestor ma już za sobą wszelkie formalne uzgodnienia pod wydanie pozwolenia na budowę kolejnego zakładu produkcyjnego. – dodaje Górczyński.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oferując działki dla inwestorów zarabia na terenach, bowiem obszary udaje się sprzedać ze 100% przebiciem od ceny wyjściowej, ale zdaniem prezydenta Jarosława Górczyńskiego nie to jest najistotniejsze.

- To dla mnie najważniejsze, że powstają tu miejsca pracy w produkcji, których w naszym mieście brakuje. – przyznaje prezydent. Musimy zrobić wszystko, aby wykorzystać czasy koniunktury i przygotować się na okres kryzysu.

Działki do uzbrojenia

Na terenach przy ulicy Bałtowskiej trwa realizacja zadania: „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim — etap I — sieć wodociągowa" i „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim — etap I — kanalizacja sanitarna cz.1 i cz.2".

Obejmuje ono budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach dn 200 i dn 160 i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o średnicy dn 90 wraz z przepompownią ścieków oraz prac budowlano — montażowych przeprowadzonych w dwóch istniejących przepompowniach ścieków przy ulicy Baltowskiej, a także budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicach z zakresu dn 80 — dn 250 wraz z przyłączami do granic pasa drogowego.

– Trzeba przyznać, że ten poprzemysłowy teren nie jest wcale łatwy do przygotowania pod potrzeby inwestorów. – mówi prezydent Górczyński.

– Trafiliśmy na pokłady skały a na domiar złego pojawia się uzbrojenie, które nie powinno się tu znaleźć. I tak np. do przełożenia mamy kabel średniego napięcia, który pojawił się na trasie kanalizacji sanitarnej. – mówi Andrzej Glibowski – wykonawca -Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „MAKO”.

W oczekiwaniu na drogę

„Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych — drogi gminnej bocznej od ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych" to kolejne zadanie planowane w tej lokalizacji.

Przedmiotem zamówienia ma być budowa drogi gminnej klasy L o łącznej długości 680mb o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowa dróg wewnętrznych o łącznej długości 857mb (łączna długość dróg 1537mb) wraz z chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej, oświetleniem ulicznym, zjazdami na posesje, zieleńcami
i oznakowaniem. Prace mają być realizowane w cyklu dwuletnim. Realizacja została zgłoszona do Funduszu Dróg Samorządowych.

Budynki do wyburzenia

Równocześnie na terenie Ostrowieckiego Kompleksu Inwestycyjnego przy ulicy Bałtowskiej trwa rozbiórka obiektów budowlanych, będących pozostałością nieistniejących tu zakładów.

Znikną: budynek stacji pomp, zbiornik przeciwpożarowy, odstojnik a także pozostałości betonowe oraz kadzi stalowych zlokalizowanych.

– Większość wcześniej powstałych tu budowli wykonana była z litego cementu stąd główna trudność w ich rozkruszaniu. – mówi Robert Staszewski- Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Midas”.

Warto wiedzieć

Tereny w kompleksie inwestycyjnym przy ulicy Bałtowskiej mają wiele zalet: nieograniczony dostęp do zasobów wody i energii elektrycznej, bliskość bocznicy kolejowej, brak sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, bardzo dobra budowa geologiczna terenu, Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski, korzystny podział geodezyjny gwarantujący inwestorom zagospodarowanie działek od 1 do 8,3 ha, możliwość powiększenia obszaru o sąsiadujące tereny o pow. 9 ha, 10 ha i 24 ha.

Źródło: TerenyInwestycjne.Info
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargów ustnych nieograniczonych, organizowanych przez Burmistrza Miasta Lęborka mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargami wchodzą następujące nieruchomości stanowiące własność Miasta Lęborka: Postąpienie minimalne nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej. Nieruchomości gruntowe położone są w obrębie 14 miasta Lęborka, w rejonie ulic Wileńskiej, Granicznej, Korzennej, wchodzących w skład obszaru osiedla „Lębork- Wschód”, uregulowane w księdze wieczystej SL1L/00014914/4. Nieruchomości przeznaczone są pod funkcje przemysłowe i usługowe, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla „Lębork- Wschód”, zatwierdzonego uchwałą  Nr LX-514/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 listopada 2010r., zmienionego uchwałą Nr XXII-334/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 15 grudnia 2016 r.    Na terenie działek 299/8 i 282/13 usytuowane są napowietrzne linie elektroenergetyczne, w tym SN 15 kV. Do czasu przebudowy (np. skablowania) linii SN 15 kV lub likwidacji, w sąsiedztwie linii obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i lokalizacji obiektów na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi słupów. W tej strefie wysokość zagospodarowania i  usytuowanie obiektów na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia. Podłączenie nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomości stanowią użytek Bp. Na nieruchomościach rosną drzewa, samosiejki, których ewentualne usunięcie nie powinno naruszać obowiązujących przepisów prawa. Teren położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Ustala się obowiązek przeprowadzenia dla wszystkich inwestycji lokalizowanych w strefie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany.           Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Nieruchomości wolne są od wszelkiego rodzaju obciążeń. Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 5 listopada  2019r . w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka w sali nr 101 w następujących godzinach: działka nr 299/6 – godz. 10.00, działka nr 299/7 – godz. 10.30, działka nr 299/8 – godz. 11.00, działka nr 282/13 – godz. 11.30. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Miasta Lęborka nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A.  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 25 października 2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Podstrefy „Lębork” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ponosić będzie opłatę za świadczenie usług na rzecz Zarządzającego- bliższych informacji udziela się w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Warunki udziału w przetargu: - osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; - podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki i obrębu ewidencyjnego. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Lęborka. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.   Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Lęborka lub telefonicznie pod numerem (0-59) 863-77-30 oraz w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod numerem (0-59) 840-11-74. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lęborka ul. Armii Krajowej 14. Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.lebork.pl,  www.bip.um.lebork.pl, www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW