Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Miasta muszą być czymś więcej niż tylko zbiorem osiedli mieszkaniowych i biurowców

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
Dorota Wysokińska-Kuzdra, przewodnicząca polskiego oddziału Urban Land Institute
Dorota Wysokińska-Kuzdra, przewodnicząca polskiego oddziału Urban Land Institute

Przestrzeń miast w XX wieku należała do samochodów, w XXI wieku odzyskiwana jest dla ludzi – tak w dużym skrócie można by podsumować aktualne trendy urbanistyczne. Rozwój do wewnątrz, zwężanie ulic na rzecz rozszerzania przestrzeni dla pieszych, budowa gęstej sieci dróg rowerowych, wzmacnianie roli transportu publicznego – to niektóre spośród działań podejmowanych we współczesnych miastach, w celu zwiększenia komfortu życia ich mieszkańców.

Postępująca urbanizacja i dynamiczny rozwój miast sprawiają, że coraz większą wagę przywiązujemy do planowania przestrzennego.

Miasta muszą dziś być czymś więcej niż tylko zbiorem osiedli mieszkaniowych i biurowców. Jakość, funkcjonalność i estetyka otaczającej nas przestrzeni jest niezwykle ważna. Miasto nie powinno przytłaczać, tworzyć barier, ograniczać. Odwrotnie, przestrzeń miejska powinna być zaplanowana w taki sposób, by oferować mieszkańcom bezpieczne i komfortowe warunki do mieszkania, pracy, interakcji z drugim człowiekiem. Stąd też nasza współpraca z Urban Land Institute, globalną organizacją non-profit, która zajmuje się badaniem przestrzeni miejskiej i szeroko pojętą edukacją w tym zakresie. Partnerstwo pomiędzy władzami miast, deweloperami czy firmami doradczymi z sektora nieruchomości z organizacjami tego typu będzie w przyszłości pełnić coraz bardziej znaczącą rolę – mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający Colliers International w Polsce.

Ludzka skala

Nadrzędnym celem, który stawiają sobie współcześni urbaniści i świadomi włodarze miast, jest bezpieczeństwo i komfort człowieka. Liderami pod tym względem są metropolie zachodnioeuropejskie, w których „ludzka skala” stała się hasłem przewodnim przy projektowaniu przestrzeni. Przekłada się to na wiele sfer: gabaryty i gęstość zabudowy, układ i szerokość ulic, system komunikacyjny, infrastrukturę miejską, architekturę przestrzeni publicznych i budynków czy politykę parkingową.

Jednym z najbardziej znaczących trendów jest odzyskiwanie przestrzeni miejskiej dla pieszych. W XX wieku w wyniku dynamicznego rozwoju motoryzacji i przyjętej polityki przestrzennej wiele europejskich i amerykańskich miast zostało przebudowanych – nierzadko burzone były całe kwartały zabudowy, które ustępowały miejsca szerokim arteriom rozcinającym tkankę miejską. Place i rynki zamieniano w parkingi, a przejścia dla pieszych wyznaczano pod lub nad ziemią.

– Dzisiejsze praktyki są zupełnie odwrotne. Szerokie arterie komunikacyjne są zwężane i wyprowadzane poza obszary śródmiejskie, a parkingi chowane pod ziemię. Ustępują one miejsca atrakcyjnie zaaranżowanym przestrzeniom publicznym – placom, skwerom, bulwarom, które projektowane są wyłącznie pod kątem pieszych i rowerzystów. – zwraca uwagę Dorota Wysokińska-Kuzdra, przewodnicząca polskiego oddziału Urban Land Institute. – Te rozwiązania wdrażają już nie tylko władze miast, ale coraz częściej na własną rękę praktykują je również deweloperzy. Obserwujemy to w przypadku nowo powstających osiedli, biurowców i centrów handlowych. – dodaje Dorota Wysokińska-Kuzdra.

Szybka i ekologiczna komunikacja

Nowoczesne metropolie zmieniły priorytety – dziś na pierwszym miejscu stoi nie samochód, ale zróżnicowane środki transportu z naciskiem na publiczny i rowerowy. W Europie renesans przeżywają tramwaje, które wracają do łask nawet w takich państwach jak Francja, Wielka Brytania czy Dania, które zrezygnowały z nich kilkadziesiąt lat temu. Naziemna i podziemna komunikacja szynowa ma teraz w dużych miastach uprzywilejowany status dzięki swojemu ekologicznemu charakterowi i zdecydowanie większej efektywności.

Europejskie miasta inwestują też ogromne środki w rozbudowę infrastruktury rowerowej, czyniąc z jednośladów jeden z najważniejszych środków transportu. Buduje się już nie tylko zwykłe ścieżki, ale też tzw. velostrady, czyli autostrady dla rowerów, dzięki którym rower staje się znacznie szybszym i efektywniejszym sposobem przemieszczania się. Do grona najbardziej prorowerowych miast takich jak Amsterdam czy Kopenhaga w ostatnich latach dołączył Londyn. Jego burmistrz, Sadiq Khan, na okres swojej kadencji zwiększył budżet na rozbudowę infrastruktury rowerowej do wysokości 770 mln funtów (ok. 4 mld zł), co stanowi dwukrotność sumy dotychczas przeznaczanej na ten cel.

Rozwój do wewnątrz

Jednym z poważniejszych problemów, przed którym stanęły miasta w XX i XXI wieku, stał się tzw. urban sprawl, czyli proces niekontrolowanego rozwoju przestrzennego i rozlewania się zabudowy. Klasycznym przykładem są metropolie azjatyckie i amerykańskie, w których przedmieścia rozciągają się niekiedy na obszarze kilkudziesięciu kilometrów. Z procesem suburbanizacji mierzą się też miasta polskie.

– Jest to sytuacja problematyczna zarówno dla mieszkańców, władz samorządowych, jak i inwestorów. Zarządzanie takim organizmem staje się trudne, cierpią na tym finanse miejskie, transport indywidualny i publiczny jest dużo mniej efektywny, a przez to też bardziej kosztowny. Mieszkańcy tracą wiele godzin na długie dojazdy i stanie w korkach, a chaotyczna zabudowa uniemożliwia tworzenie przestrzeni publicznych, które są niezbędne do rozwoju życia społecznego. – wylicza Monika Rajska-Wolińska.

Bardzo dobrze z tym problemem zaczęły sobie radzić miasta zachodnioeuropejskie, które przyjęły strategię rozwoju do wewnątrz. Ogranicza ona dalszy rozrost przedmieść, stawiając za to na planowe dogęszczanie istniejącej zabudowy oraz rewitalizację i wykorzystywanie istniejącej infrastruktury miejskiej. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów funkcjonowania miasta oraz poprawa jakości życia i stanu środowiska, które najbardziej cierpi na procesie suburbanizacji.

Zdaniem urbanistów zwarta zabudowa ma nie tylko uzasadnienie ekonomiczne, ale również społeczne.

– Tworzenie kompaktowej zabudowy miejskiej powinno być podstawowym celem przyświecającym dzisiejszym miastom i społeczeństwom. Istnieją trzy główne zalety takiego podejścia do tworzenia przestrzeni miejskiej. Pierwsza to po prostu bliskość, pozwalająca ludziom zoptymalizować czas pomiędzy codziennymi czynnościami. Bliskie sąsiedztwo stwarza okazje interakcji pomiędzy ludźmi, wspierając wzajemne relacje i budując więź z lokalną kulturą, miejscami zakupów, wypoczynku i rekreacji. Drugą jest łączenie wspólnych zasobów: szpitale, biblioteki, uniwersytety, centra handlowe, sklepy, transport publiczny, przestrzenie publiczne itp. Przy większej liczbie osób korzystających z tych usług ich koszty się redukują, a większy popyt stanowi silną zachętę do ciągłych inwestycji i ulepszeń tychże miejsc. Trzecia zaleta to korzyści wynikające z budowania wspólnej tożsamości wśród obywateli. Poczucie przynależności to coś więcej niż lokalna duma, stanowi podstawę zdrowia psychicznego i empatii w całym społeczeństwie – kluczowy wskaźnik szczęśliwego i zrównoważonego miasta. – mówi David Sim, Creative Director w pracowni Gehl, założonej przez jednego z najbardziej wpływowych współczesnych urbanistów, Jana Gehla.

Powrót do centrum

Efektem polityki rozwoju do wewnątrz jest zwrócenie się miast z powrotem do centrów. Po dziesięcioleciach odpływu ludności z obszarów śródmiejskich do przedmieść, teraz obserwujemy trend odwrotny: ożywiania centralnych dzielnic miast i różnicowania ich funkcji. Ważnym narzędziem samorządów i urbanistów w tym zakresie jest rewitalizacja.

– Są to działania, które odbywają się na wielu płaszczyznach: nie wystarczy remont elewacji budynku, muszą za tym pójść zmiany funkcjonalne i działania aktywizujące. – mówi Monika Rajska-Wolińska.

Dobrymi przykładami na polskim gruncie są Łódź i Warszawa.

– W tej pierwszej mamy znakomite projekty rewitalizacji całych zespołów postindustrialnych z przeznaczeniem na mieszkania, biura, handel i usługi, które cieszą się dużym zainteresowaniem jako miejsca do pracy i życia. Z kolei w stolicy takim obszarem jest Wola w rejonie ronda Daszyńskiego oraz ulic Towarowej, Prostej i Karolkowej, gdzie w ostatnich latach na terenach postindustrialnych na wielką skalę budowane są nowoczesne osiedla mieszkaniowe, kompleksy biurowe, a w niedługim czasie także wysokiej klasy obiekty handlowe i usługowe. – mówi Monika Rajska-Wolińska.

Parkingi narzędziem planistycznym

Bardzo istotnym narzędziem we współczesnym planowaniu przestrzennym jest polityka parkingowa, od której zależy nie tylko to, gdzie zaparkujemy samochód.

– Za jej pomocą samorządy mogą pośrednio wpływać na decyzje transportowe mieszkańców. Jak pokazują dotychczasowe badania, koszt i dostępność miejsc parkingowych w dużych miastach ma większy wpływ na wybór środka komunikacji niż jakiekolwiek inne ułatwienia. – zwraca uwagę Dorota Wysokińska-Kuzdra. – Władze miejskie mogą kształtować politykę parkingową m.in. poprzez wyznaczanie stref płatnego parkowania oraz regulowanie liczby miejsc parkingowych i wysokości opłat. Odpowiednio prowadzona może się przełożyć na ograniczenie korków, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz wzrost jakości przestrzeni publicznych. To z kolei wpływa nie tylko na komfort mieszkańców, ale również na konkurencyjność miast dla inwestorów. – dodaje Dorota Wysokińska-Kuzdra.

W wielu zachodnioeuropejskich miastach za parkowanie trzeba niemało zapłacić, nie tylko w dni powszednie, ale również w weekendy i święta – tak jest m.in. w Kopenhadze, Paryżu, Monachium, Oslo, Helsinkach, Barcelonie czy Madrycie. Opłaty w przeliczeniu na złotówki wynoszą od kilkunastu do ponad 20 złotych za godzinę. W Amsterdamie natomiast parkowanie jest odpłatne przez całą dobę. Ostatnio władze holenderskiej stolicy zapowiedziały, że miejsc parkingowych będzie coraz mniej – do 2025 r. ma ich zniknąć nawet 10 tysięcy. Zostaną zastąpione szerszymi chodnikami i zielenią.

– Mniej miejsc parkingowych nie musi jednak oznaczać większych problemów z parkowaniem. Podobnie jak w przypadku dróg, działają tutaj mechanizmy prawa Lewisa-Mogridge’a. Według tej teorii poszerzanie ulic na dłuższą metę nie prowadzi do redukcji korków, ponieważ liczba samochodów korzystających z nich ulega zwiększeniu. Tak samo jest w przypadku miejsc parkingowych – wzrost podaży wpływa na popyt, ponieważ zachęca mieszkańców do jazdy samochodem. Paradoksalnie więc najlepszym rozwiązaniem problemu parkowania w miastach może być rozsądne redukowanie liczby miejsc parkingowych, rozszerzanie stref płatnego parkowania i różnicowanie taryf, które odpowiadałyby realnemu zapotrzebowaniu. Nowoczesna polityka parkingowa zmierza właśnie w takim kierunku. – mówi Dorota Wysokińska-Kuzdra.

Za przykład wyśrubowanej polityki może posłużyć londyńskie City, w którym obowiązują maksima parkingowe, nie pozwalające  budować większej liczby miejsc postojowych niż to przewidzieli miejscy planiści. Właśnie dlatego najwyższy budynek w Unii Europejskiej – liczący 95 pięter i 309 m wysokości The Shard – ma ich zaledwie 48. Miastami, które przyjęły jeszcze bardziej restrykcyjne normy, są m.in. Hamburg, Zurych czy Boston. Ich władze zamroziły istniejącą liczbę miejsc parkingowych w centrum i wprowadziły system wymienny – z każdym nowym, które zostanie zbudowane w parkingu podziemnym, likwidowane są miejsca na poziomie ulicy.

– Choć liczne zmiany, jakim podlegają w ostatnich latach miasta europejskie mogą sprawiać wrażenie ograniczeń, wszystkie one mają jeden wspólny cel – polepszenie jakości przestrzeni miejskiej, a przez to podniesienie komfortu naszego życia. – podsumowuje Monika Rajska-Wolińska.

© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Burmistrz Miasta Wałcz zapraszają do I przetargu ustnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość na terenie Podstrefy „Wałcz” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Wałcz. Nieruchomość gruntowa, położona w Wałczu przy ul. Południowej, uregulowana w księdze wieczystej KO1W/00021239/1. Dojazd do nieruchomości od strony drogi publicznej ul. Południowa (działka nr 3731) przez teren działki nr 3724/18, na której zostanie ustanowiona odpłata i nieograniczona służebność gruntowa (przechodu i przejazdu) w chwili sprzedaży. Koszt odpłatnej służebności uwzględniony w cenie sprzedaży. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia się do sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Brak sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości zlokalizowany jest nieczynny bunkier. Likwidacja bunkru wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Na działce zawarta jest umowa dzierżawy od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. Dla działki została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Dział III KW KO1W/00021239/1 bez obciążeń. Dla działki jest obowiązujący plan miejscowy - UCHWAŁA NR VIII/VI/61/19 RADY MIASTA WAŁCZ z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz w rejonie ulic Budowlanych, Strefowej i Południowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 06.06.2019r. poz. 3169). Zgodnie z planem działka znajduje się na terenie zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczony symbolem UP. Zgodnie z planem w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem UP: 1) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, b)  budynków usługowych, c) budynków biurowo-administracyjnych i socjalnych, d) budynków garażowo-gospodarczych, e) zbiorników przeciwpożarowych, f) parkingów, g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, h) dojść, dojazdów i stanowisk postojowych, i) zieleni izolacyjnej; 2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: a) wskaźnik intensywności zabudowy: • maksymalny - 1,40, • minimalny - 0,001, b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 70%, c)  minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 7,5%; 3) ustala się zasady kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) maksymalna wysokość: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, budynków usługowych oraz budynków biurowo administracyjnych i socjalnych - nie więcej niż 16,0 m, budynków garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m, Do ceny netto uzyskanej w przetargu doliczone zostanie 23% podatku VAT. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 09.09.2019 r. o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza w sali nr 109. Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek Miasta Wałcz  nr 38124037121111000043636633 PKO SA  o/Wałcz  w taki sposób, aby na koncie Miasta wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 06.09.2019 r. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium. Warunki udziału w przetargu: • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu. W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest  przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego; W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość; Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej; • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru działki. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  Bliższych informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcza lub telefonicznie pod numerem (0-67) 258-44-71 w. 30. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARR S.A. Słupsk ul. Obrońców Wybrzeża 2, ponadto na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1.  Ogłoszenie opublikowano na stronach internetowych:  www.walcz.pl,  www.bip.walcz.pl , www.sse.słupsk.pl oraz w dzienniku Puls Biznesu i gazecie Pojezierze Wałeckie.

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW