Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Ruda Śląska z planami na nowy plan

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Ruda Śląska przygotowuje się do opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma być bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Niezbędny krok w tym kierunku został już zrobiony. Rada Miasta przyjęła w tym tygodniu nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta.

- Przez ponad osiem lat obowiązywania obecnego planu zagospodarowania dużo się zmieniło. Zarówno po stronie prywatnych właścicieli działek, którzy dla realizacji swoich zamierzeń potrzebują zmiany ich przeznaczenia, jak i po stronie miasta. Powstała Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku oraz nowy Lokalny Program Rewitalizacji, więc trzeba zadbać o spójność tych dokumentów ze studium, a w konsekwencji z planem zagospodarowania – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Wprawdzie kluczowym dokumentem dla ładu przestrzennego w mieście jest plan zagospodarowania, jednak musi on być zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta, które ma charakter bardziej ogólny. Dlatego zmiany w planie muszą być poprzedzone zmianami w studium.

– Nasze studium jest wprawdzie aktualne jeżeli chodzi o przepisy prawa, jednak ze względu na oczekiwania wielu właścicieli działek konieczna była aktualizacja jego zapisów. Przed przystąpieniem do aktualizacji wpłynęły do nas wnioski dotyczące około 30 obszarów studium, a do późniejszego projektu wniesiono 106 uwag  – tłumaczy Daniel Nowok, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM.

- Liczba wniosków i uwag jest potwierdzeniem słuszności naszych wysiłków podjętych w celu zaktualizowania planów urbanistycznego rozwoju miasta. Nowe studium pozwoli w niedalekiej przyszłości opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lepiej dostosowany do potrzeb mieszkańców oraz bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami.

Obowiązujący dotychczas dokument został przyjęty w 2009 roku i do tej pory nie był aktualizowany. Zaś aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska został uchwalony w 2006 roku. Od tego czasu w planie wprowadzono prawie 90 zmian.

Projekt nowego studium był już przedmiotem obrad Rady Miasta w październiku ubiegłego roku. Radni przegłosowali wówczas wprowadzenie do projektu części nieuwzględnionych w nim uwag. Konieczne było naniesienie poprawek w projekcie studium, w związku z czym jego uchwalanie zostało zdjęte z porządku obrad. Tereny, które wymagały ponowienia uzgodnień i opiniowania, to obszary położone w rejonie ul. Bobreckiej w dzielnicy Orzegów oraz w rejonie ul. Młyńskiej w dzielnicy Halemba. Pierwszy z nich, w pierwotnym projekcie przeznaczony był pod zabudowę produkcyjno – usługową, w wyniku październikowego głosowania miał być przeznaczony pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową. Podobnie miało się stać z terenem przy ul. Młyńskiej, przeznaczonym początkowo pod tereny lasów, zadrzewień i zieleni izolacyjnej.

Wprowadzone przez radnych zmiany zostały jednak negatywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W uzasadnieniu wskazano na „wątpliwości odnośnie zagwarantowania właściwych dla zdrowia ludzi warunków zamieszkania”. Służby sanitarne wskazały, że „obszar w rejonie ul. Bobreckiej stanowi teren byłej koksowni, wymagający rekultywacji. (…) Ponadto, wokół tego terenu znajdują się tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjno - usługową, zatem mieszkańcy mogą być narażeni na ponadnormatywne działanie czynników środowiskowych. (…) Teren w rejonie ul. Młyńskiej położony jest w bliskiej odległości od terenu oczyszczalni ścieków, co powoduje, że jest on wystawiony na emisję gazów i odorów”.

W związku z powyższym dla terenów położonych w rejonie ul. Bobreckiej ponownie przyjęto przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno - usługową, natomiast dla terenu usytuowanego w rejonie ul. Młyńskiej - pod tereny lasów, zadrzewień, zieleni izolacyjnej.

– Opinie inspektorów sanitarnych potwierdziły, że nieuwzględnienie przez nas uwag dotyczących przeznaczenia tych terenów pod budownictwo było uzasadnione – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Źródło: UM Ruda Śląska
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW