Czym są pliki cookies  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Grunty inwestycyjne dla biznesu

Pomysły ARP na innowacyjność

     
wielkość tekstu: zmniejsz wielkość czcionki
(fot. materiał prasowy)
(fot. materiał prasowy)

Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności, fundusze europejskie, inwestycje typu venture i broker innowacji – to narzędzia, które posłużą ARP S.A. do budowy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, m.in. o tym mówiła Aleksandra Magaczewska, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego.

ARP S.A. finalizuje prace nad nową strategią. Będzie ona oparta na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Spółka po raz pierwszy szerzej przedstawiła filar innowacji. Odbyło się to podczas panelu „ARP – nowe spojrzenie na wspieranie innowacyjności” w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, który w tym roku był poświęcony budowaniu współpracy między światem nauki i biznesu.

Prezes ARP S.A. podkreśliła, że myślenie o innowacji nie ogranicza się do badań i rozwoju nowych produktów, ale coraz częściej staje się sposobem patrzenia na całą organizację. Dlatego, aby z sukcesem wdrażać innowacje, ARP S.A. zmiany zaczyna od siebie.

- Świat idzie do przodu. Agencja Rozwoju Przemysłu także. Musimy zasłużyć na naszą nazwę, a nie ma rozwoju przemysłu bez innowacji. ARP, posiadając unikalny w skali kraju potencjał, tworzy ekosystem wsparcia, czyli innowacyjny model kreowania, pozyskania i transferu nowych technologii do przemysłu. Do tego niezbędne będą specjalne. I my takie narzędzia budujemy.  – podkreśliła Aleksandra Magaczewska, prezes zarządu ARP S.A. narzędzia.

- Jesteśmy w trakcie tworzenia spółki typu venture. Zdajemy sobie z tego sprawę, że inwestycje tego typu są zawsze ryzykowne. Jednak pamiętajmy, że ryzyko jest wpisane w DNA innowacyjności. Zauważamy wyraźną lukę w finansowaniu innowacji w fazie drugiej – rozwojowej. Dlatego będziemy działać właśnie w tym obszarze. Tutaj projekty są bardziej pewne i bezpieczne. Ryzyko zmniejszamy również poprzez zaangażowanie koinwestora branżowego. – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes zarządu ARP S.A., która jest odpowiedzialna za rozwój narzędzi innowacji w spółce.

Panel dyskusyjny był okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących rozwoju myśli innowacyjnej w Polsce. Paneliści zgodzili się, że polskie innowacje powstają w oderwaniu od potrzeb firm i dlatego nie mogą być zaadaptowane. Ich zdaniem, proponowany przez ARP ekosystem wsparcia jest świetną na nie odpowiedzią. Małym i średnim przedsiębiorstwom zapewni warunki do wdrożenia innowacji w przemyśle.
W dyskusji udział wzięli także: Anita Wesołowska (MIR), Leszek Grabarczyk (NCBiR), Maciej Grabski (współtwórca wp.pl), Przemysław Sienkiewicz (m.in. były szef Google na Europę Wschodnią), Arkadiusz Świerczewski (PKN Orlen S.A.).

ARP S.A. wkracza w nowe obszary działalności:

Wdrażanie i promowanie kultury innowacyjności – czyli sposób patrzenia na całą organizację przez pryzmat innowacyjności. Podstawowe cechy takiego modelu zarządzania to: dynamika i elastyczność działania, kreatywny i zaangażowany kapitał ludzki oraz zdolność podejmowania ryzyka oraz poszukiwania innowacji nie tylko w wewnętrznym modelu B+R, ale również na zewnątrz, poprzez środowiska innowacyjne.

ARP S.A. dotychczas skupiała się głównie na dużych przedsiębiorstwach, choć w przypadku specjalnych stref ekonomicznych oferta kierowana była również do MŚP. Dziś ARP S.A. chce budować nowe formy współpracy z sektorem MŚP, który jest naturalnym obszarem powstawania innowacji. Duże przedsiębiorstwa to docelowy odbiorca oraz naturalny partner w ekspansji. W przyszłości ARP S.A. stanie się pewnego rodzaju platformą pomiędzy innowacyjnymi MŚP, a dużymi przedsiębiorstwami.

ARP S.A. chce, aby w przyszłości innowacje w obrębie przemysłu były dostatecznie wspierane. Jeżeli pozyskamy środki unijne, to ekosystem ARP osiągnie odpowiednią skalę, która pozwoli efektywnie wdrożyć i rozwinąć innowacje. Oferta ARP S.A. to brakujący element przysłowiowej układanki w obszarze B+R. ARP S.A. tworzy komplementarne narzędzia, które będą dopełnieniem całego systemu.  

ARP Venture to mechanizm inwestycyjny w formule „smart money”, odpowiedzialny za inwestycje w innowacje w przemyśle po fazie B+R. Co ważne ARP Venture będzie wchodzić w koinwestycje z partnerem branżowym.

Z kolei Open Innovation to doskonały sposób na zwiększenie ilości wiedzy w gospodarce. Open Innovation w Polsce to zadanie dla całego rynku – trudne, ale jednocześnie szalenie atrakcyjne. Open Innovation to nowy model zagospodarowania oraz komercjalizacji tzw. rezerwy technologicznej, który pozwala na zagospodarowanie przez przemysł dotychczas niezagospodarowanej wiedzy, tzw. rezerwy technologicznej, w postaci patentów, technologii, licencji oraz dual use – czyli ponowne wykorzystanie już istniejących technologii. Tu bardzo dobrym przykładem jest zagospodarowanie technologii z sektorów kosmicznego i obronnego na rzecz cywilnego rynku. Dobrym przykładem takiego zastosowania jest GPS i systemy lokalizacyjne w telefonach lub też zwykły rzep w ubraniach; nakierowanie badań naukowych na realne potrzeby rynku.

Źródło: ARP
© Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody D&B Partners S.C. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody D&B Partners S.C. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie. Zapytaj o licencję na publikację (biuro@terenyinwestycyjne.info)Czytaj podobne

Dodaj komentarz

Zaloguj się, by skomentować
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
  • Wszystkie
  • Grunty
  • Lokale użytkowe
  • Praca
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalna Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NR 6/2018   mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki.   Zaproszenie do rokowań kierowane jest do przedsiębiorców, którzy posiadają udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Suwałki lub posiadają wiarygodny dowód uprawdopodobnienia możliwości uzyskania takiego tytułu prawnego i zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia. 1. Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie SSSE, sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja Istotnych Warunków Rokowań. 2. Inwestycje na terenach włączonych do Strefy po 1 stycznia 2009 r. muszą spełniać co najmniej jedno z kryteriów określonych w „Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 stycznia 2009 r.). 3. Cena Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań  na terenach objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niebędących własnością SSSE S.A. wynosi 20 000,00 zł + należny podatek VAT. Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań można nabyć w siedzibie SSSE S.A. (adres poniżej), po przedłożeniu dowodu zapłaty na konto: Bank PEKAO S.A. I O. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań i złożenie kompletnej oferty. 5. Oferty należy składać w siedzibie SSSE S.A. w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, do dnia 27 marca 2018 r., do godz. 10.00. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSSE S.A w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49, w dniu 27 marca 2018 r., o godz. 10.15. Wszelkich informacji udzielamy w siedzibie SSSE S.A. pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 49; tel./fax: (87) 565 22 17, 565 24 49; e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl
 
 
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach jako zarządzający Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2041 z późn. zm.) w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej   ZAPRASZA DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO NR 5/2018 mającego na  celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy i nabędzie prawo własności do nieruchomości położonej na terenie Strefy. 1. Przetargiem łącznym objęta jest niżej wymieniona nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność SSSE S.A.: - położona na terenie Podstrefy Suwałki o łącznej powierzchni 2,3670 ha, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym: 32805/5, dla której prowadzona jest KW: SU1S/00039664/7. Wyżej wymieniona nieruchomość objęta jest aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.     2.  Kryteria oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Strefy, sposób przygotowania oferty i wysokość wadium, którego wpłacenie jest warunkiem udziału w przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu Łącznego.   3.  Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu Łącznego w cenie 8 000,00 zł + należny podatek VAT można nabyć w siedzibie Spółki (adres poniżej) po przedłożeniu dowodu zapłaty na w/w sumę na konto Bank PEKAO S.A. I o. Suwałki 58 1240 1848 1111 0000 2075 7894. 4.  Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego i złożenie kompletnej oferty.   5.  Oferty należy składać w siedzibie Spółki w Suwałkach przy ulicy T. Noniewicza 49 do dnia 29 marca 2018r. do godziny 12.00.   6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki dnia 29 marca 2018 r. o godzinie 12.15. Wszelkich informacji udzielamy pod adresem: 16-400 Suwałki, ul. T Noniewicza 49, tel./fax: (87) 565 22 17, 565 2449, e-mail: g.czauz@ssse.com.pl, www.ssse.com.pl 

Okladka_Magazyn

Investment Areas info Magazine
grudzień 2017
OTWÓRZ PDF

 

Najnowsze ogłoszenia

TERENY INWESTYCYJNE - PREZENTACJE OFERENTÓW